Przejdź do treści

Dom Kredytowy Notus rusza na Giełdę Papierów Wartościowych

Dom Kredytowy Notus S.A., wiodąca firma na rynku doradztwa finansowego, rozpoczęła prace nad Prospektem Emisyjnym i jeszcze w tym roku planuje zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprowadzenie akcji do obrotu publicznego jest istotnym elementem strategii rozwoju Spółki, która zakłada przyspieszenie procesu zwiększania udziału na rynku doradztwa finansowego.

„Publiczna Oferta Akcji jest strategiczną decyzją i ważnym krokiem w realizacji naszego głównego celu, którym jest umacnianie silnej pozycji Spółki wśród firm doradztwa finansowego. Pozyskane z rynku środki finansowe umożliwią nam realizację planowanych działań biznesowych. Uważamy, że obecna sytuacja makroekonomiczna i warunki na rynku kapitałowym, sprzyjają debiutowi na Giełdzie Papierów Wartościowych.” – powiedział Robert Pepłoński, Prezes Zarządu Domu Kredytowego Notus S.A.

Strategia rozwoju Domu Kredytowego Notus S.A. zakłada dalsze budowanie silnej pozycji oraz rozwój w sektorze usług finansowych. Spółka zakłada również poszerzenie oferty produktów finansowych poprzez systematyczne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych oraz wzmocnienie relacji z obecnymi partnerami.

„W ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych oraz zwiększyliśmy udział w rynku. Z uwagi na rozpoczęte prace nad przygotowaniem Prospektu Emisyjnego nie możemy przekazać danych sprzedażowych do wiadomości publicznej. Możemy jednak zaznaczyć, że osiągnięte bardzo dobre wyniki sprzedażowe w 2010 r. oraz w pierwszym kwartale 2011 r. pokazują, że przyjęta strategia rozwoju przynosi widoczne efekty.” – dodaje Robert Pepłoński.

Dom Kredytowy Notus S.A. rozpoczął już prace nad upublicznieniem. W najbliższym czasie Spółka planuje złożyć Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Termin Oferty Publicznej oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW uzależnione są od spełnienia wszystkich niezbędnych warunków formalnych, w tym zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.