Widok Energia – sukces emisji obligacji przed debiutem na NewConnect

Widok Energia, dynamiczna Spółka z branży energii odnawialnej, która buduje zakład granulacji biomasy w miejscowości Koniecwałd na Żuławach poinformowała o sukcesie kolejnej serii emisji obligacji. Spółka pozyskała 4,2 mln zł – tym samym zagwarantowała finansowanie prowadzonym obecnie inwestycjom. Obok budowy zakładu, Widok Energia chce założyć plantację Miscantusa i zakupić firmę, która dzierżawi 800 ha gruntów, na których ma powstać plantacja roślin energetycznych. Widok Energia zadebiutuje również na NewConnect na przełomie maja i czerwca br. 

Widok Energia pozyskała z zakończonej w kwietniu emisji akcji 1 mln zł w ramach oferty publicznej (bez prospektu emisyjnego), przed spodziewanym debiutem na rynku NewConnect na przełomie maja i czerwca br. Spółka złożyła już dokument informacyjny i czeka na wyznaczenie dnia pierwszego notowania.

– Plany dotyczące emisji akcji zakładały, że pozyskamy ponad 5 mln zł – mówi Prezes Widok Energia, Iwona Szmaja. – Dzięki skuteczności Spółki w pozyskiwaniu środków, zagwarantowaliśmy finansowanie, które pozwoli zrealizować wszystkie pierwotne cele emisyjne dzięki połączeniu kapitału uzyskanego z emisji akcji, oraz obligacji – dodaje Iwona Szmaja.

Spółka za pozyskane środki zamierza dokończyć budowę zakładu granulacji, który rozpocznie produkcję na początku czerwca br. Znaczna część finansowania zostanie przeznaczona na zakup operatora 800 ha gruntów na Pomorzu, na którym powstanie plantacja roślin energetycznych (miskantusa) – surowca do wytwarzania peletu.

Przeprowadzona emisja obligacji jest już siódmą z kolei (seria G), jaką przeprowadziła Spółka. Dotychczas Spółka pozyskała ponad 8 mln zł z tytułu emisji papierów dłużnych z czego blisko 1 mln zł już spłaciła.

Inwestycja Widok Energia, która warta jest ponad 26 mln zł, finansowana jest ze środków własnych spółki, ze środków unijnych oraz kredytu bankowego. Widok Energia pracuje również intensywnie nad kolejnymi projektami związanymi z energią odnawialną i docelowo chce stworzyć holding całkowicie samowystarczalnych  spółek, które będą produkowały „zieloną energię”, od zapewnienia sobie surowca, poprzez odpowiednie przygotowanie biomasy, na samej produkcji energii elektrycznej kończąc. Docelowo zakład będzie produkował 40 tys. ton rocznie peletu. Oznacza to, że jest to jeden z większych zakładów produkujących przetworzoną biomasę w Polsce.  Docelowo spodziewane przychody oparte na średnich cenach pozwalają szacować wartość rocznej produkcji na ponad 18 mln zł w skali roku.

źródło/autor: Widok Energia

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu