NGO DAY po raz trzeci w Polsce

Do sprawnego funkcjonowania organizacje pozarządowe XXI wieku potrzebują dobrych narządzi, wiedzy i kontaktów. Konferencja NGO Day, która odbyła się 11 maja br. w Warszawie, była okazją do zaprezentowania najnowocześniejszych technologii, które mogą wykorzystywać w swojej codziennej działalności organizacje pozarządowe, aby skuteczniej komunikować się z otoczeniem.

NGO Day odbywa się w Polsce już po raz trzeci. Jest to lokalna edycja spotkania organizowanego na całym świecie przez firmę Microsoft i jej partnerów społecznych. W tym roku konferencję organizowaną w Warszawie wsparła Fundacja TechSoup oraz Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Głównym celem wszystkich edycji NGO Day jest wzmocnienie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz pogłębienie współpracy Microsoft z sektorem organizacji non-profit. Dzięki uczestnictwu w tych konferencjach, organizacje społeczne mają możliwość zdobycia wiedzy na temat nowoczesnych technologii i ich wykorzystania w swoim codziennym działaniu, pracy na rzecz innych.

„Konferencja NGO Day z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród organizacji pozarządowych w całym kraju. To już trzecia edycja NGO Day w Polsce i mogę śmiało powiedzieć, że zainteresowanie nią przekroczyło nasze oczekiwania. W przeciągu 3 dni wyczerpał się limit miejsc na niektóre z proponowanych warsztatów, a organizacje chęć uczestnictwa wyrażały na długo przed rozpoczęciem rejestracji. To dowód na to, że Microsoft podjął słuszną inicjatywę” – powiedziała Barbara Dyluś, koordynator programów społecznego zaangażowania w polskim oddziale Microsoft.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Andrzej Leder, pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który w swoim wykładzie przedstawił problematykę dotyczącą rozwoju globalnej sieci z perspektywy współczesnej myśli filozoficznej i społecznej.

Konferencja, tak jak w roku ubiegłym, została podzielona na dwa bloki – teoretyczny i praktyczny (warsztatowy). Tegoroczne warsztaty, ułożone podczas czterech równoległych sesji, były bardzo różnorodne: „Jak zostać wybitnym e-prezenterem, a przynajmniej przyzwoitym”, „Public Relations w praktyce organizacji pozarządowych”, „Kobiety i technologie”, „Rzecz o Windows i Open Source czyli jak połączyć ogień i wodę” – każdy z nich ciekawy, innowacyjny i budzący zainteresowanie uczestników.

„Konferencja NGO Day to bardzo potrzebna inicjatywa. Microsoft rozumie potrzeby organizacji pozarządowych i stara się ułatwić im codzienną pracę. Cieszę się, że mogę być częścią tego wydarzenia. Dla mnie udział w tej akcji to możliwość zdobycia wiedzy, która usprawni pracę moją i moich współpracowników oraz ułatwi nam komunikację z otoczeniem” – mówi jedna z uczestniczek Katarzyna Glema z Polskiego Związku Głuchych.

O tegorocznej konferencji NGO DAY można przeczytać na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.ngoday.pl. Powstała ona z myślą o organizacjach pozarządowych, a zamieszczone na niej materiały i prezentacje ze wszystkich dotychczasowych spotkań z cyklu NGO Day pozwolą uzupełnić wiedzę uczestników i zachęcić ich do uczestniczenia w kolejnych edycjach konferencji. W ramach inicjatyw społecznych realizowanych przez Microsoft prowadzony jest program wsparcia technologicznego dla organizacji o charakterze niekomercyjnym: „Microsoft dla non-profit”, który daje polskim organizacjom pozarządowym szansę pozyskania legalnego i nowoczesnego oprogramowania na bardzo preferencyjnych warunkach.

Działalność firmy Microsoft jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich organizacji o charakterze społecznym na nowoczesne produkty informatyczne z jednoczesnym uwzględnieniem niekomercyjnego charakteru działań NGOs oraz bardzo ograniczonych możliwości finansowych.

Microsoft uruchomił specjalną platformę komunikacyjną dostępną pod adresem http://www.microsoft.com/NGO, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o zasadach współpracy z organizacjami non profit. Platforma zapewnia wygodny i prosty dostęp do zasobów nowoczesnych technologii, realnych przykładów dla organizacji społecznych oraz narzędzi umożliwiających wymianę wiedzy i tworzenie społeczności internetowych. Jest ona także źródłem sprawdzonych procedur i studiów przypadku, a uczestniczące w jej rozwoju organizacje mogą uczestniczyć w forach internetowych i nawiązywać dialog na temat skutecznego wykorzystywania technologii i wymiany narzędzi do rozwiązywania wspólnych problemów. Strona jest dostępna w angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej i hiszpańskiej wersji językowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu