Inno-Gene z genetycznym know how z USA

Centrum Badań DNA oraz NewLab Systems, spółki należące do Inno-Gene w dniu 29 kwietnia 2011 r. podpisały umowę z amerykańską firmą Caliper Life Sciences z siedzibą w Hopkinton, Massachusetts na dystrybucję innowacyjnych systemów laboratoryjnych na polskim rynku. Umowa została zawarta na zasadach wyłączności.

Kontrakt umożliwi kompleksowe wyposażenie komercyjnych laboratoriów molekularnych w zautomatyzowane systemy do prowadzenia badań genetycznych, od izolacji DNA z próbki, po analizę wyników badań. – Współpraca ze światowym liderem w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych narzędzi z zakresu nauk przyrodniczych stanowi duży krok w kierunku dynamicznego rozwoju tego segmentu w Polsce – mówi Michał Kaszuba, Prezes Inno-Gene. Umowa gwarantuje Grupie Inno-Gene wyłączność na dystrybucję systemu LabChip Dx w Polsce – dodaje Michał Kaszuba.

System może być oferowany wyłącznie laboratoriom komercyjnym w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych laboratoriów. CBDNA i NLS zapewniają serwis sprzedanych urządzeń w Polsce oraz materiały i odczynniki niezbędne do pracy. Cena rynkowa jednego systemu to około 250 000 zł.

Wprowadzanie najnowszych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych na dynamicznie rosnący rynek diagnostyki molekularnej w Polsce jest elementem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Inno-Gene. Spółka sukcesywnie zwiększa swój potencjał. W lutym 2011 roku debiutowała na giełdzie New Connect, a w perspektywie 2 lat planuje uruchomienie laboratorium badań żywności i genetyki weterynaryjnej.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu