Sektor MSP pozytywnie patrzy w przyszłość

Pierwsza fala badania Bibby MSP Index potwierdziła pozytywne oceny perspektyw dla rozwoju firm z sektora MSP. Przedsiębiorcy liczą na wzrost sprzedaży i utrzymanie wydatków na inwestycje

Bibby Financial Services – międzynarodowy dostawca usług finansujących działalność małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadził pierwszą falę badania Bibby MSP Index diagnozującą kondycję sektora MSP w Polsce.

Bibby MŚP Index w pierwszym kwartale b.r. osiągnął wartość 60,2 pkt. co wskazuje, że trend rozwoju małych i średnich firm w Polsce w kolejnych 6 miesiącach będzie pozytywny. Istotnym czynnikiem kształtującym trend wzrostowy jest spodziewana progresja sprzedaży i założenie o utrzymaniu poziomu inwestycji i stabilnej płynności finansowej.

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów (PMI). Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi kilka kluczowych obszarów. Należą do nich sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy. Są one szczegółowo analizowane zarówno w ujęciu aktualnym a także kontekście przyszłej średniookresowej perspektywy rozwoju.

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki >50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu, wynikającego z pogarszającej się kondycji firm. Rolę szczególną w Bibby MSP Index przypisano aspektowi finansowania. Uznano bowiem, że płynność finansowa i zrównoważone zewnętrzne finansowanie (poziom zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmach dużo poważniejszą, niż w dużych korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services komentuje „Pierwsza fala naszego badania przynosi szereg ciekawych obserwacji na temat małych i średnich firm. Widzimy, że Polscy przedsiębiorcy, mimo wskazywanych przeszkód i nienajlepszych nastrojów ( wśród badanych łącznie 61,1 proc. uznało, że końcówka poprzedniego roku i pierwszy kwartał roku bieżącego były niepomyślne), są przygotowani by radzić sobie w każdych warunkach, niezależnie od koniunktury i zewnętrznego wsparcia. Ponad 20 lat przedsiębiorczości w Polsce przynosi efekty. Potwierdziły się nasze obserwacje o fatalnej kulturze płatniczej wśród polskich przedsiębiorców – jedynie 17% przyznało, że otrzymuje zapłatę za swoje usługi lub dostarczone towary w terminie. Cieszy więc, że mimo wielu przeszkód ten kluczowy dla rozwoju naszego kraju sektor przedsiębiorstw optymistycznie patrzy w przyszłość.

Obok pomiaru Bibby MSP Indexu, diagnozującego obecną i prognozowaną kondycję małych i średnich firm, badanie prezentuje kompleksowy obraz polskiego sektora MSP. Respondenci oceniali w nim klimat ekonomiczny a także prognozy rozwoju gospodarczego w najbliższym półroczu, główne bariery blokujące rozwój firm oraz udogodnienia w prowadzeniu biznesu. Oceniano również kulturę płatniczą i skalę opóźnień w regulowaniu należności wśród polskich przedsiębiorców a także jak przedsiębiorcy radzą sobie z utrzymaniem płynności finansowej. Dodatkowo w pierwszej fali badania oceniono dostępność źródeł finansowania firm MSP.

Zainicjowany w Polsce projekt badawczy Bibby MSP Index obejmujący sektor małych i średnich firm jest rozwinięciem podobnych projektów od lat prowadzonych na macierzystym rynku brytyjskim.

W badaniu wzięło udział 450 firm z sektora MSP z całej Polski. Badanie przeprowadzone techniką CATI zostało zrealizowane przez firmę Keralla Research, specjalizującą się w badaniach firm.

Zapraszamy do zadawania szczegółowy pytań dotyczących projektu a także szczegółowych obszarów badania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu