Spokój i pewność? 25. fala BriefIndex

Wskaźnik koniunktury na rynku mediów i reklamy wynosi 65,8 punktu, wynika z najnowszego badania BriefIndex zrealizowanego przez instytut MillwardBrown SMG/KRC. Oznacza to, że firmy są w dobrej formie, choć optymizm nieco zmalał w porównaniu z ostatnim badaniem z sierpnia 2010 roku, kiedy to wskaźnik wyniósł 67,4 punktu. Respondenci obserwują jednak spokój i pewność zachowań klientów po zakończeniu kryzysu, a obecną sytuację oceniają jako dobrą i nie prognozują żadnych istotnych zmian w najbliższym czasie. 

W 25. badaniu BriefIndex wskaźnik wynosi 65,8 punktu. Oznacza to, że firmy po kryzysie, jaki nastąpił w latach 2008 – 2009, są nadal w dobrej formie. Wprawdzie w porównaniu z poprzednim badaniem z sierpnia 2010 roku wskaźnik spadł o 1,6 punktu, to nadal jest to wynik wskazujący na pozytywną sytuację na rynku. Gdyby wskaźnik osiągnął poziom 50 punktów, oznaczałoby to stagnację i negatywne nastroje.

Oceniając obecną sytuację na rynku reklamy i mediów, 47 proc. badanych postrzega ją jako dobrą, 46 proc. jako przeciętną, a tylko 5 proc. jako złą. W poprzedniej edycji badania, sprzed ośmiu miesięcy, za dobrą sytuacją na rynku opowiedziało się tylko 43 proc. badanych, a za przeciętną aż 48 badanych, za złą natomiast 7 proc. Oznacza to, że respondenci, w porównaniu z badaniami sprzed ośmiu miesięcy, obecną sytuację oceniają nieznacznie lepiej. Wzrastającą liczbę badanych, uważających sytuację na rynku mediów i reklamy za dobrą, obserwuje się dopiero od listopada 2009 roku. Wcześniej, od lipca 2008 roku – kiedy to 67 proc. opowiedziało się za dobrą sytuacją rynkową – notowano spadek liczby procentowej badanych. Kolejno w październiku było to jeszcze 51 proc., ale już w marcu 2009 roku 32 proc., a w sierpniu 18 proc.

Ponad połowa badanych, aż 74 proc., nie przewiduje w najbliższych trzech miesiącach zmian na rynku. Tylko 22 proc. twierdzi, że sytuacja raczej się poprawi, 3 proc. respondentów uważa zaś, że sytuacja raczej się pogorszy. Podobne nastawienie do rynku nasze badanie wskazywało w kwietniu 2006 roku. W porównaniu z poprzednimi falami BriefIndeksu, dziś o 14 proc. więcej pytanych uważa, że na rynku nic się nie zmieni, za to o 10 proc. zmniejszyła się liczba respondentów wskazujących na poprawę sytuacji.

Na podstawie badań można też wnioskować, że dynamika rozwoju rynku nadal jest mniejsza niż w latach poprzednich. Największe wzrosty miały miejsce w 2006 i 2007 roku – wtedy BriefIndex notował wartości od 75 do 82 punktów.

BriefIndex realizowany jest za pomocą wywiadów telefonicznych przez instytut MillwardBrown SMG/KRC. Respondenci to eksperci w dziedzinie mediów i reklamy, których o udział w badaniu poprosił magazyn „Brief”. Osoby te stanowią panel ekspercki – biorą udział w kolejnych falach naszego badania. W razie potrzeby panel ten uzupełniany jest przez kolejne osoby wskazane przez „Brief”. Wielkość próby to ok. 100 osób. Ostatnia fala badania była realizowana w dniach 6-15 kwietnia 2011.

źródło/autor: Brief

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu