Niemal 100% wzrost przychodów Grupy ADV w pierwszym kwartale 2011

Grupa ADV – holding firm działających w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii i sektorze e-commerce – uzyskała w I kwartale 2011 roku 14,45 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 95,5% w odniesieniu do analogicznego okresu 2010 roku. Zysk netto Grupy ADV wyniósł 0,11 mln zł w porównaniu ze stratą na poziomie 0,66 mln zł w I kwartale 2010 roku.

„Pierwszy kwartał 2011 roku zakończyliśmy zgodnie z naszymi przewidywaniami. Szczególnie usatysfakcjonowani jesteśmy tym, że odnotowaliśmy niemal 100% wzrost przychodów względem I kwartału 2010 roku. Wynik netto również znacząco poprawiliśmy mimo tego, że tradycyjnie I kwartał w sektorach, w których działamy jest najsłabszy. Zakładamy, że kolejne miesiące – dzięki realizowanym przez Grupę ADV strategicznym i perspektywicznym założeniom biznesowym – przyniosą równie wysokie wzrosty. Innowacyjne rozwiązania, które systematycznie wdrażamy na rynek za pośrednictwem spółek zależnych sprawiają, że tworzymy silną Grupę o dużym potencjale. Nasze działania – skierowane na rozbudowę oferty produktowej oraz poszerzanie kanałów sprzedaży, a przede wszystkim generowanie innowacyjności w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce – oparte są na długookresowej wizji rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy. Jednocześnie pracujemy nad produktami o zasięgu globalnym. Jesteśmy przekonani, że już w IV kwartale 2011 roku będziemy mogli poinformować naszych akcjonariuszy o nowych międzynarodowych przedsięwzięciach Grupy ADV” – podsumowuje Konrad Pankiewicz, wiceprezes Grupy ADV.

Grupa ADV konsekwentnie realizuje model biznesowy zakładający racjonalizację kosztów i równoległe dążenie do podnoszenia rentowności i dynamiki sprzedaży przy jednoczesnej dywersyfikacji zakresu prowadzonej działalności.

źródło/autor: Grupa ADV

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu