W kwietniu inwestorzy indywidualni przeznaczyli na obligacje detaliczne 160,6 mln PLN

Kwietniowe wyniki sprzedaży obligacji detalicznych wskazują, że dwuletnie papiery skarbowe wciąż pozostają najbardziej preferowaną formą inwestycji. Spośród 1 606 tys. obligacji detalicznych kupionych w ubiegłym miesiącu, większość (942 tys. szt.) stanowiły popularne „dwulatki”, których łączna wartość sprzedaży wyniosła 94,13 mln PLN. Jako drugie w kolejności uplasowały się obligacje dziesięcioletnie, które kupiono za 38,56 mln PLN.  

W kwietniu 2011 r. sprzedano łącznie 1 606 291 szt. detalicznych papierów skarbowych, za kwotę 160,6 mln PLN. Było to mniej niż w marcu 2011 r. gdy popyt na obligacje wyniósł 230 mln PLN. Kwiecień tradycyjnie już pozostaje miesiącem zmniejszonego zainteresowania obligacjami detalicznymi. Od 2004 r. to właśnie ten miesiąc charakteryzuje się najniższym w skali roku popytem na detaliczne papiery skarbowe (jedynym wyjątkiem był 2009 r.).

Najpopularniejszym rodzajem obligacji detalicznych w kwietniu 2011 r. były obligacje dwuletnie. Inwestorzy zainwestowali w nie 94,13 mln PLN. Na kolejnych miejscach pod względem zainteresowania znalazły się obligacje dziesięcioletnie, które kupione zostały za kwotę 38,56 mln PLN, oraz obligacje czteroletnie, które sprzedano za 26,45 mln PLN. Najniższą sprzedaż odnotowano w przypadku obligacji trzyletnich, które w odróżnieniu od pozostałych notowane są na rynku kapitałowym. W tym przypadku na wysokość popytu wpłynął fakt, że kwiecień był trzecim (i ostatnim) miesiącem dystrybucji „trzylatek” z emisji rozpoczętej w lutym 2011 r.

– Ministerstwo Finansów zdecydowało się zwiększyć w lutym 2011 r. oprocentowanie obligacji detalicznych, co podniosło ich atrakcyjność w oczach inwestorów. To dobry sygnał i większe zyski dla oszczędzających – mówi Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – W zgodnej opinii specjalistów inwestycja w obligacje detaliczne Skarbu Państwa to najbezpieczniejszy sposób na stałe i przewidywalne zyski. Warto więc część swojego portfela inwestycyjnego przeznaczyć na te papiery skarbowe. Na szczególną uwagę zasługują najlepiej oprocentowane obligacje dziesięcioletnie, które dzięki inwestowaniu poprzez Indywidualne Konto Emerytalne umożliwiają zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych – dodaje Anna Suszyńska. 

Szczegóły sprzedaży:

  • Obligacje dwuletnie (DOS0413)

W kwietniu 2011 r. sprzedano 942 009 obligacji detalicznych z serii DOS0413 i były to najchętniej kupowane papiery skarbowe przeznaczone dla inwestorów indywidualnych. Pod względem ilości transakcji i liczby nabytych obligacji cieszyły się one podobnym zainteresowaniem kobiet, jak i mężczyzn. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, najwięcej sprzedano ich w pakietach średnich liczących od 100 do 500 sztuk, oraz w dużych, liczących powyżej 1000 sztuk. Poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) nabyto 94 605 szt. obligacji dwuletnich i stanowiło to ok. 10 proc. ogólnej sprzedaży „dwulatek”. Najwięcej kupiono ich tradycyjnie już w województwie mazowieckim – 221 679 szt. Następne w kolejności było województwo śląskie, gdzie kupiono 110 626 szt. „dwulatek”.

Roczne oprocentowanie obligacji dwuletnich w kwietniu 2011 r. wynosiło 4,5 proc.

  • Obligacje trzyletnie (TZ0214)

Kwiecień 2011 r. był trzecim miesiącem rozpoczętej w lutym 2011 r. emisji „trzylatek” (emitowanych w cyklach trzymiesięcznych – w lutym, maju, sierpniu i listopadzie). Ten typ detalicznych papierów dłużnych cieszył się największą popularnością w województwie mazowieckim (sprzedano 4 469 szt.), łódzkim (2 530 szt.), kujawsko-pomorskim (2 149 szt.) i śląskim (1 938 szt.). Zdecydowaną większość kupujących stanowili mężczyźni, którzy kupili 10 233 szt. tych papierów skarbowych, wobec 3 800 szt. nabytych przez kobiety. Najwięcej kupiono ich w pakietach liczących od 100 do 500 szt. i powyżej 1000 szt.

W kwietniu 2011 r. oprocentowanie obligacji trzyletnich wynosiło 4,07 proc.

  • Obligacje czteroletnie (COI0415)

Najwięcej „czterolatek” sprzedano w kwietniu 2011 r. w województwach: mazowieckim (60 062 szt.), łódzkim (51 011 szt.) i śląskim (35 474 szt.). Poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) sprzedano 45 137 szt. „czterolatek”, z łącznej sumy 264 611 szt. Większość z nich została kupiona w dużych pakietach, liczących ponad 1000 szt. Większość kupujących stanowili mężczyźni, którzy zainwestowali w ten typ obligacji 15,7 mln PLN, wobec zainwestowanych 10,7 mln PLN przez kobiety.

Oprocentowanie roczne obligacji czteroletnich w kwietniu 2011 r. wynosiło 5 proc.

  • Obligacje dziesięcioletnie (EDO0421)

W kwietniu 2011 r. inwestorzy nabyli łącznie 385 638 szt. „dziesięciolatek”, z czego poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) nabyto 176 435 szt. tych papierów skarbowych, co stanowiło aż 46 proc. sprzedaży emisji kwietniowej. Najwięcej kupiono ich w województwach; mazowieckim (82 825 szt.) oraz małopolskim (30 914 szt.). Zdecydowana większość kupiona została w dużych pakietach liczących powyżej 1000 szt. Dziesięciolatki, jako jedyne obligacje skarbowe, mogą być kupowane w ramach Konta IKE Obligacje. Inwestowanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne oznacza, że zysk z inwestycji w obligacje skarbowe nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych.

Oprocentowanie roczne obligacji dziesięcioletnich w kwietniu 2011 r. wynosiło 5,75 proc.

Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można było nabywać obligacje. Inwestorzy stale są zachęcani do wykorzystywania także innej od tradycyjnej formy zakupu, czyli składania zleceń przez e-kanały – przez telefon, Internet w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl oraz konto Inteligo.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu