Internauci chcą pracować na zasadach telepracy

Z sondy przeprowadzonej w serwisie www.telepraca.gov.pl wynika, że 81% internautów biorących udział w badaniu chciałoby pracować na zasadach telepracy i aż 78% uważa, że telepraca jest alternatywą na zatrudnienie osób zagrożonych bezrobociem. Usługa Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach jest realizowana od 2009 roku na zlecenie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju. Celem usługi jest promowanie pracy zdalnej, jako korzystnego i efektywnego sposobu zatrudnienia w firmie.

W dobie szybkiego rozwoju środków telekomunikacyjnych (internetu, telefonów komórkowych) i powszechności ich wykorzystania w pracy, z roku na rok rośnie liczba osób wykorzystujących elastyczne formy zatrudnienia. Wyniki sondy zamieszczonej na stronie telepraca.gov.pl wskazują, że aż 81% badanych osób chciałoby być zatrudnionych na zasadach telepracy. Praca zdalna to nie tylko wygoda dla pracownika (indywidualny dobór czasu pracy, możliwość pogodzenia pracy z innymi obowiązkami oraz oszczędność czasu), to także oszczędności ze strony pracodawcy – ograniczenie kosztów związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy, nawet o 30–40%.

„Usługę Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach realizujemy od 2009 roku i bardzo cieszy nas fakt wzrostu świadomości osób na temat pracy zdalnej oraz liczby osób chcących pracować na zasadach telepracy. Telepraca jest to każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo elastyczne formy zatrudnienia stwarzają możliwość aktywizacji zawodowej osób, które są zagrożone bezrobociem: osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, czy też seniorów” ­ mówi Anna Świebocka–Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP.

Zdaniem internautów możliwości, jakie stwarza telepraca są alternatywą na wzrost zatrudnienia w grupach narażonych na bezrobocie – aż 78% z nich odpowiedziało na te pytanie twierdząco. Dzięki telepracy można wykonywać obowiązki służbowe nie tylko na terenie całej Polski, ale także z dowolnego miejsca na całym świecie.

„Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorstw – Telepraca II” to kolejny przykład działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nakierowanego na rozwój kwalifikacji pracowników, ułatwienia im dostosowania się do zmieniającego się rynku oraz funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

Telepraca to elastyczna forma zatrudnienia na odległość, która cały czas zyskuje na popularności. Sprzyja temu usługa realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie trwać do lutego 2012 roku. Usługa ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców. W ramach działań na terenie całej Polski trwają dofinansowane szkolenia, w których weźmie udział, co najmniej 2000 właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, świadczone są również usługi doradcze. Usługa „Telepraca nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, realizowana w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło/autor: Polska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu