Collect Consulting zidentyfikuje na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czynniki stresogenne pracowników

Eksperci firmy konsultingowej Collect Consulting, świadczącej kompleksowe usługi doradztwa biznesowego dla sektora publicznego i prywatnego, zrealizują dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) projekt badawczy „Identyfikacja czynników stresogennych występujących w miejscu pracy wraz z określeniem ich wpływu na występowanie wypadków przy pracy i chorób wynikających z długotrwałego narażenia na stres”.

Obszary badawcze projektu to zagadnienia związane z czynnikami stresogennymi występującymi w miejscu pracy, wpływ stresu na wypadki przy pracy i występowanie chorób oraz koszty społeczne i ekonomiczne stresu w miejscu pracy. Celem badania jest zaproponowanie takich rozwiązań prewencyjnych, które ograniczą występowanie wypadków przy pracy oraz chorób wynikających z długotrwałego narażenia pracowników na stres.

Badanie zostanie wykonane metodą PAPI (Paper And Pencil Interview) na próbie 300 osób. Wyniki posłużą do omówienia działań prewencyjnych skierowanych do przedsiębiorstw i pracowników, jak również stworzenia dla pracodawców materiałów informacyjno-szkoleniowych z zakresu zarządzania stresem.

„Stres jest bardzo poważnym, aczkolwiek często pomijanym, elementem wpływającym na jakość i efektywność pracy. Z tego względu jesteśmy przekonani, że analiza czynników stresogennych, przygotowana przez zespół ekspertów Collect Consulting, umożliwi pracodawcom, a także Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, trafną diagnozę sytuacji niepożądanych, a w dalszej perspektywie – ich ograniczenie.” – powiedział Radosław Polowy, Prezes Zarządu Collect Consulting.

źródło/autor: Collect Consulting

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu