Uniwersytet Praktyczny z DM BDM, czyli świat finansów od kuchni

Dom Maklerski BDM S.A. już po raz drugi będzie uczestniczyć jako partner strategiczny w projekcie „Uniwersytet Praktyczny”. Projekt organizowany przez studencką organizację non profit PANEUROPA Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest skierowany do studentów i pracodawców, by stworzyć płaszczyznę komunikacji pomiędzy nimi. Przed rozpoczęciem programu odbędą się targi informacyjne, podczas których studenci i pracodawcy będą mogli wzajemnie się poznać.

Struktura programu przypomina strukturę uczelni – poszczególne „wydziały” to obszary współpracy z firmą z konkretnej branży. Do projektu zaproszona zostanie starannie wyselekcjonowana grupa studentów, posiadających spodziewany przez pracodawcę zasób wiedzy, którą w trakcie trwania projektu będą wykorzystywać w praktyce. Program daje młodym ludziom szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Często bywa również pierwszym krokiem na drodze kariery, ponieważ daje szansę na odbycie praktyki czy stażu, a docelowo zdobycia pracy w wymarzonej branży.

Rok temu eksperci Domu Maklerskiego BDM S.A. w ramach projektu współpracowali w obszarze wydziału Inwestycji. Wydział ten, podobnie jak inne, posiadał czteroelementową strukturę: Ścieżka Kariery,  Specyfika pracy w branży, Trening praktyczny i Warsztaty językowe.

Aspekt edukacyjny jest dla nas bardzo ważny, dlatego angażujemy się w różne działania skierowane do uczniów i studentów – mówi Maciej Bobrowski, Dyrektor Wydziału Analiz DM BDM S.A. – Ubiegłoroczna edycja Uniwersytetu Praktycznego przekonała nas o tym, że studenci poszukują możliwości rozwoju i praktycznego wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy dlatego z przyjemnością także w tym roku podjęliśmy się przygotowania i prowadzenia warsztatów – dodaje Maciej Bobrowski.

W tym roku Dom Maklerski BDM skieruje do żaków równie ciekawą ofertę co w poprzedniej edycji. W ramach realizacji wydziału Inwestycji zrealizowane zostaną trzy elementy: Ścieżka kariery, Open Day i Trening praktyczny. Pierwszy element – „Ścieżka kariery”, ma przybliżyć studentom możliwości rozwoju zawodowego, a także wskazać ewentualne kierunki rozwoju, w celu zdobycia spodziewanych przez pracodawcę kwalifikacji. „Open Day” pozwala obserwować firmową codzienność „od kuchni”, a tym samym poznać specyfikę pracy w sektorze finansów. Pomaga to wyzbyć się stereotypowego spojrzenia na pracę w danej instytucji czy firmie. „Trening praktyczny” zakłada z kolei cykl 3 spotkań, w czasie których uczestnicy pod okiem ekspertów DM BDM przejdą od teorii do praktyki, analizując ciekawe przypadki, z którymi mogą spotkać się w pracy. „Ścieżkę kariery” zaplanowano na 9 maja, natomiast poszczególne warsztaty odbędą się kolejno 16, 23 i 30 maja.

Udział w Uniwersytecie Praktycznym to dobry przykład aktywnego i efektywnego wykorzystania czasu studiów w celu zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.  To doskonały sposób na praktyczne poznanie ścieżki zawodowej, którą student będzie podążał w przyszłości – wyjaśnia Maciej Bobrowski.

Tematyka warsztatów: Wybrane metody wyceny spółki giełdowej:

Celem warsztatów jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania technik wyceny spółek giełdowych ze szczególnym uwzględnieniem metody dochodowej oraz wyceny porównawczej. Warsztaty są propozycją dla osób zainteresowanych pogłębieniem i uporządkowaniem swojej wiedzy z zakresu wyceny.

Uczestnicy programu otrzymają certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniach, które stanowią dla potencjalnego pracodawcy dodatkową wartość w procesie rekrutacyjnym.

źródło/autor: Dom Maklerski BDM

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu