Rekordowe wyniki SARE w I kwartale 2011 r.

SARE SA, lider rynku e-mail marketingu, który zadebiutował na rynku NewConnect w dniu 25 marca br., przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku. W okresie tym Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 402 tys. zł, co oznacza wzrost o 113,8 proc. w porównaniu z wynikami z pierwszego kwartału 2010 roku, kiedy to wynik netto ukształtował się na poziomie 188 tys. zł.

Zarząd SARE SA podkreśla, iż w dotychczasowej działalności Spółki I kwartał 2011 roku był rekordowy pod względem wygenerowanych przychodów. Na wynik ten wpływ miała w dużym stopniu rosnąca ilość kampanii SMS, gdzie zaobserwowano wzrost w stosunku do I kwartału 2010 roku o 110,2 proc. oraz szybko rozwijająca się działalność usługi mail-media. Dział mail-media wygenerował o 27,7 proc. wyższy przychód niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Od początku bieżącego roku konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju mającą na celu zwiększenie wolumenu dotychczasowych klientów oraz poszerzania i uatrakcyjniania oferty naszych usług. – mówi Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE SA. – Działania te pozwoliły nam na wygenerowanie tak wysokiego zysku w I kwartale 2011. Zanotowaliśmy 49,4 proc. wzrost przychodów netto ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2010r. – dodaje.

I kwartał 2011 roku to dla SARE SA czas bardzo dynamicznego rozwoju, firma dołączyła do grona spółek notowanych na NewConnect i inwestowała w dalszy rozwój spółki zależnej Inis sp. z o.o. Ponadto wyodrębniła dział mail-media ze swoich struktur i stworzyła pierwszy mailingowy dom mediowy – mail-media sp. z o.o. Stworzenie Grupy Kapitałowej SARE SA umożliwiło SARE dywersyfikację specjalistycznych usług e-mail marketingowych w ramach podmiotów zależnych. Taka struktura działalności zapewnia koncentrację grup ekspertów w poszczególnych spółkach na wyselekcjonowanych sektorach e-mailingu, co wpływa na zwiększenie efektywności działania i gwarantuje przejrzystość zasad zarządzania danymi podmiotami.

W 2011 roku szacowany zysk netto Grupy Kapitałowej SARE SA ma wynieść 1,1 mln zł przy ponad 6 mln zł obrotu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu