Nowa wersja systemu do ochrony sieci bezprzewodowych AirMagnet Enterprise

Firma Passus wprowadziła do oferty nową wersję systemu do kompleksowej ochrony sieci bezprzewodowych. AirMagnet Enterprise 9.0 umożliwia firmom ochronę typu „zero-day” niespotykaną dotychczas w rozwiązaniach typu WIPS (wireless intrusion prevention system).

AirMagnet to cała rodzina produktów do obsługi sieci bezprzewodowych. Pomagają one w projektowaniu i planowaniu sieci, zapewnieniu optymalnej wydajności oraz – co najbardziej interesuje użytkowników – zapewnieniu odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. AirMagnet Enterprise kontroluje sieć przedsiębiorstwa za pomocą systemu czujników wykrywając włamania oraz identyfikując słabe punkty systemu wykorzystywane przez włamywaczy. Rozwiązanie zapewnia ochronę przed istniejącymi zagrożeniami oraz umożliwia zdalny monitoring sieci i możliwość usuwania problemów.

Dynamiczne Uaktualnianie Zagrożeń

AirMagnet Enterprise 9.0 został wyposażony w technologię określaną jako Dynamiczne Uaktualnienie Zagrożeń. Jest to pierwszy na rynku produkt typu WIPS wyposażony w taki mechanizm. Dotychczasowa ochrona bezprzewodowa wymagała od użytkownika zaplanowania okresów przestoju w celu aktualizacji bazy zagrożeń. Proces ten nie tylko przeszkadzał, ale zazwyczaj opóźniał proces aktualizacji o całe miesiące, pozostawiając organizację bezbronną wobec najnowszych zagrożeń.

Wraz z wprowadzeniem Dynamicznego Uaktualniania Zagrożeń AirMagnet Enterprise 9.0 umożliwia natychmiastowe wprowadzenie aktualizacji zagrożeń do globalnej bazy systemu AirMagnet Enterprise bez konieczności deaktywowania ochrony sieci. Tym samym zapewnia całkowity monitoring i kontrolę nad siecią bezprzewodową, pozwalając na zapewnienie takiego samego standardu działania i zgodności ochrony jego sieci bezprzewodowych, jaki jest oczekiwany od sieci kablowych.

Inne funkcjonalności w AirMagnet Enterprise 9.0

Rozszerzone wykrywanie Rogue-on-wire (ERoW): ERoW zwiększa szybkość i dokładność wykrywania nieautoryzowanych punktów dostępu, które są podłączone do sieci firmy. Dodatkowo, w wielu wypadkach ERoW pozwoli na prostszą konfigurację systemu dla bardzo dużych sieci.

Namierzanie urządzeń przy wykorzystaniu kontrolerów Cisco: AirMagnet Enterprise 9.0 może odczytywać informacje o poziomie sygnału bezpośrednio z kontrolera Cisco. Ta cecha pozwala na zlokalizowanie poszczególnych urządzeń sieci WiFi przy użyciu tylko jednego czujnika AirMagnet.

Wskaźnik lokalizacji: w przypadkach gdy dane urządzenie zostanie wykryte tylko przez jeden czujnik, wskaźnik lokalizacji podaje prawdopodobny dystans wykrytego urządzenia od czujnika.

Wsparcie bazy danych PostgreSQL: AirMagnet Enterprise wspiera obecnie PostgreSQL, jedną z najpowszechniej używanych baz danych, działającą na różnych platformach i zapewniającą wysoką wydajność dla aplikacji monitorujących bezpieczeństwo.

Rozszerzone wsparcie dla serwerów i baz danych Microsoft: AirMagnet Enterprise 9.0 działa na niemal każdej kombinacji serwera MS i bazy danych stosowanych przez korporacje, jeszcze bardziej zwiększając elastyczność zastosowania systemu.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu