Rozwój biznes parków w Polsce

Biznes park to zespół kilku budynków biurowych, stanowiący z reguły inwestycję budowaną w kilku etapach. Największe office parki składają się nawet z kilkunastu budynków oferując łącznie ponad 100 tys. m2 powierzchni biurowej i wznoszone są fazowo na przestrzeni wielu lat. Biurowce wchodzące w skład takiego kompleksu charakteryzują się spójną architekturą i z reguły oferują ten sam lub zbliżony standard wykończenia. Ewolucja rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce oraz malejąca ilość powierzchni w centralnych dzielnicach spowodowała, że nowe inwestycje zaczęły rozwijać się na obrzeżach dużych miast. Taka zmiana lokalizacji stworzyła nowe możliwości – dostępność dużych terenów poza centrum miasta umożliwiła większą ekspansję i rozwój inwestycji wraz z rosnącym zapotrzebowaniem najemców na nową powierzchnię.

Pierwsze parki biznesu powstały w Polsce w latach 90-tych XX wieku. Od tamtej pory cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw, które potrzebują dużej powierzchni biurowej, zwłaszcza typu back office. A co przemawia za wyborem takiej lokalizacji biura? Umiejscowienie na obrzeżach miasta pozwala znacznie obniżyć koszty najmu. Położenie może także paradoksalnie ułatwić pracownikom dojazd do pracy, ze względu na rosnącą uciążliwość ruchu ulicznego w centralnych dzielnicach miast. Ale najważniejszym argumentem przemawiającym na korzyść biznes parków jest etapowość. Office parki umożliwiają najemcom w miarę rozwoju przedsiębiorstw zajmowanie nowych powierzchni biurowych. Z uwagi na lokalizację na obrzeżach miast, inwestycje są z reguły nieco tańsze w budowie (dostępność dużej powierzchni gruntu pozwala na dobór optymalnej wysokości zabudowy), a również bardziej efektywne kosztowo w użytkowaniu.

Wraz z rozwojem danego parku biznesu można zaobserwować rozwój najbliższego otoczenia i infrastruktury. W otoczeniu parków biznesu chętnie lokują się inne przedsiębiorstwa, centra rozwojowe, a także obiekty handlowe, np. salony samochodowe. Dalszym następstwem jest rozwój infrastruktury, np. budowa nowych połączeń kolejowych. Warszawski Służewiec Przemysłowy jest znakomitym przykładem obszaru, który dzięki inwestycjom przeobraził się z niegdyś podupadającej dzielnicy, w atrakcyjne tereny biznesowe. Nowe polskie parki biurowe, jak na przykład Kraków Business Park w podkrakowskim Zabierzowie, Poleczki Business Park na warszawskim Ursynowie, Allcon@Park w pobliżu lotniska w Gdańsku czy Park Biznesu Teofilów w Łodzi, z pewnością również przyczynią się do zmian w swoim otoczeniu.

źródło/autor: Park Biznesu Teofilów

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu