Tysiące wolontariuszy zadba o gości na EURO 2012

Tegoroczna, zapowiadająca się rekordowo pod względem liczby uczestników Parada Schumana w Warszawie, która odbędzie się w sobotę 7 maja będzie nawiązywać do ogłoszenia roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Tymczasem w ramach przygotowań do EURO 2012 realizowane są największe tego typu projekty. Wolontariat będzie służył zapewnieniu wysokiej jakości obsługi zagranicznych gości – w przypadku Euro 2012 to właśnie ona będzie nie mniej ważnym elementem od infrastruktury.

„Wolontariat Miast – Gospodarzy UEFA EURO 2012” to projekt koordynowany przez PL.2012, spółkę celową Ministerstwa Sportu i Turystyki , a działania realizowane będą w jednakowej formule i standardzie przez Miasta – Gospodarzy. Wolontariusze przejdą jednakowy cykl szkoleń, co pozwoli na ujednolicenie standardu udzielanych przez nich informacji. Zostaną też wyposażeni w jednakowe stroje, a to umożliwi ich łatwą identyfikację przez turystów niezależnie od tego, w jakim mieście się znajdą.

Głównym zadaniem wolontariuszy i wolontariuszek przeszkolonych w ramach tego projektu będzie zapewnienie wysokiej jakości obsługi, poprzez dostarczanie najważniejszych informacji o samej imprezie, transporcie oraz możliwościach atrakcyjnego spędzenia czasu w mieście i atrakcjach turystycznych ponad 1 milionowi zagranicznych kibiców i turystów, którzy odwiedzą między 8 czerwca a 1 lipca 2012 roku nasz kraj.

– Wysoka jakość obsługi będzie wyróżnikiem Polski jako kraju organizującego Turniej na tle poprzedników – mówi Mikołaj Piotrowski, dyrektor ds. komunikacji w PL.2012. – Z doświadczeń poprzednich krajów organizujących Turnieje UEFA EURO wynika, że właściwa organizacja oraz jakość obsługi kibiców będą miały większy wpływ na wizerunek Polski po Euro 2012 od infrastruktury.

W 2010 roku spółka PL.2012 oraz Miasta-Gospodarze, na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji, przygotowały wspólny projekt organizacji wolontariatu przestrzeni publicznej, w ramach której określono między innymi zasady rekrutacji wolontariuszy oraz tryb przygotowania i narzędzia ich pracy. Już w maju br. uruchomiony zostanie specjalny portal internetowy poświęcony wolontariatowi przestrzeni publicznej w Polsce w trakcie Euro 2012. Od października za pośrednictwem portalu prowadzona będzie rekrutacja około 2800 wolontariuszy i wolontariuszek. Rekrutacja zakończy się w I kwartale 2012 roku, a po niej rozpoczną się szkolenia wolontariuszy.

Wolontariuszem przestrzeni publicznej w trakcie Euro 2012 może zostać każdy, kto ukończył 18 lat przed rozpoczęciem szkoleń (do 30 kwietnia 2012) i posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Do udziału w projekcie zachęcana jest zarówno młodzież, jak i osoby starsze oraz niepełnosprawne, nie tylko mieszkańcy miast turniejowych, ale też wszystkich polskich miejscowości – dużych i małych.

Równolegle prowadzony jest projekt wolontariatu przez UEFA, w ramach którego w Polsce ok. 2500 osób będzie obsługiwało kibiców i gości oficjalnych UEFA na stadionach, w hotelach oraz centrach pobytowych.

Kolejny projekt „Wolontariat – włącz się!” realizowany przez PL.2012 w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012, adresowany jest do osób bezrobotnych oraz organizacji sportowych w Województwach Dolnośląskim, Mazowieckim, Pomorskim i Wielkopolskim. Celem projektu jest wykorzystanie wolontariatu sportowego, szkoleń oraz staży do wsparcia osób niezatrudnionych w uzyskaniu umiejętności potrzebnych im do wejścia na otwarty rynek pracy. Podczas szkoleń wolontariusze uzyskają kompetencje niezbędne do zatrudnienia w obszarze obsługi imprez sportowych oraz kulturalnych (m.in. obsługa klienta, język angielski, język niemiecki, kierowca, animator czasu wolnego, pracownik służb informacyjnych i porządkowych, bezpieczeństwo imprez masowych, ratownictwo medyczne, obsługa ruchu turystycznego). Zdobędą też praktyczną wiedzę dotyczącą uczestnictwa procesie rekrutacyjnym (m.in. pisanie cv i listu motywacyjnego, uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej).

Założeniem projektu jest także wsparcie części uczestników w uzyskaniu kompetencji umożliwiających im ubieganie się o stanowiska wolontariuszy podczas UEFA EURO 2012.

Projekt „Wolontariat – włącz się!” jest realizowany w okresie od kwietnia 2011 do sierpnia 2012. W projekcie weźmie udział 650 uczestników oraz kilkadziesiąt organizacji sportowych. PL.2012 realizuje projekt w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy wsparciu Urzędów Marszałkowskich Województw – Gospodarzy, w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Sportu, United Nations’ Development Programme, Fundacją „Wolontariat dla sportu”.

Już dziś można stwierdzić, że dzięki przygotowaniom i organizacji Euro 2012 w naszym kraju będziemy mieli do czynienia nie tylko z modernizacją infrastruktury na niespotykaną dotąd skalę, lecz także z szeregiem zmian społecznych, zapoczątkowanych realizowanymi w ramach przygotowań do turnieju projektami społecznymi. Działania te mają na celu aktywizację społeczeństwa oraz uświadomienie Polakom, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy gospodarzami turnieju.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu