Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL i NEWTON Media rozpoczęły współpracę

Z końcem kwietnia 2011 r. firma NEWTON Media jako trzecia firma zajmująca się monitoringiem mediów podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców REPROPOL, które posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie działalności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wydawców prasy.

Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Wydawców REPROPOL jest naturalną konsekwencją dotychczasowej współpracy firmy NEWTON Media z wydawcami. Firma ta jako jedna z pierwszych na rynku monitoringu mediów w Polsce zawierała bezpośrednie umowy licencyjne z wydawcami prasy. NEWTON Media od 2009 r. ma też zawartą umowę licencyjną ze spółką ReproPol.

Podpisanie umowy ze SW REPROPOL oznacza udzielenie zgody na zwielokrotnianie i udostępnianie publikacji/materiałów prasowych, będących w repertuarze Stowarzyszenia w ramach usługi monitoringu mediów.

źródło/autor: NEWTON Media

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu