Call2Action SA raportuje świetne wyniki finansowe za I kwartał 2011 r.

Call2Action SA, spółka notowana na rynku New Connect, zwiększyła przychody kwartalne rok do roku prawie siedmiokrotnie, oraz odnotowała wysoki zysk netto, wobec straty w I kwartale roku ubiegłego. Zysk spółki w I kwartale br. był większy niż zysk za cały rok 2010, a uzyskane kwartalne przychody odpowiadały aż 69 proc. przychodów w całym roku ubiegłym.

W I kwartale 2011 roku Call2Action SA osiągnęła 1,904 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, podczas gdy w I kwartale roku ubiegłego przychody spółki wyniosły 280 tys. złotych. Oznacza to blisko siedmiokrotny wzrost przychodów w I kwartale rok do roku (dokładnie o 580 proc.).

Oznacza to także, że tylko w I kwartale br. spółka wypracowała przychody odpowiadające poziomowi aż 69 proc. przychodów uzyskanych w całym 2010 roku (kiedy to miała 2,72 mln zł rocznych przychodów).

– Zwielokrotnienie poziomu przychodów spółki w I kwartale 2011 roku w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, to efekt konsekwentnej realizacji strategii spółki, której główne elementy to intensyfikacja promocji oferty Call2Action wśród reklamodawców oraz stałe i dynamiczne powiększanie należącej do spółki infrastruktury OOH TV – komentuje Szymon Pikula, prezes zarządu Call2Action SA – Obecnie mamy już prawie 3000 nośników reklamowych. Coraz większa liczba ekranów składających się na sieć OOH TV powoduje, że przekaz reklamowy dociera do większej liczby odbiorców i staje się bardziej skuteczny, co z kolei przekłada się na wzrost atrakcyjności medium reklamowego oferowanego przez Call2Action w oczach reklamodawców.

W I kwartale 2011 roku Call2Action SA odnotowała także wysoki poziom rentowności zysku netto – 18,3 proc. Zysk netto wyniósł 0,349 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego spółka wygenerowała 55 tys. zł straty netto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu