1,2 mld czeka na nowych właścicieli w ramach działania POIG 4.3 – Kredyt Technologiczny. Czy uda się rozdysponować środki tym razem?

7 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, regulującej zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny”. W związku z tą nowelizacją firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na nowych, korzystniejszych warunkach, a beneficjenci starający się o kredyt technologiczny otrzymają pieniądze od razu po zakończeniu projektu. Czy zmiany tym razem przełożą się na dystrybucję środków wśród przedsiębiorców?

Działanie 4.3 „Kredyt technologiczny” jest jedną z mniej popularnych form wykorzystania środków unijnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pomimo, iż budżet działania w obecnym okresie wynosi aż 1,3 mld zł, dotychczas rozdysponowano jedynie niecałe 10% tej kwoty. Z kredytu technologicznego skorzystało tylko 92 projektodawców z sektora MSP.

„W porównaniu do innych programów inwestycyjnych, POIG 4.3 cieszy bardzo nikłym zainteresowaniem – pokazują to zarówno statystyki porównawcze w ramach programu jak i bardzo niski poziom wykorzystania dostępnych środków na dotychczasowych zasadach” – komentuje Jan Kordasiewicz, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Najważniejsze zmiany w ramach nowelizacji ustawy obejmują takie obszary jak:

  • Wypłata środków nastąpi bezpośrednio po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji technologicznej, bez konieczności dokumentowania sprzedaży towarów i usług, wyprodukowanych z udziałem nowej technologii
  • Wsparcie będzie można uzyskać również na technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej
  • Inwestycję technologiczną można będzie rozpocząć już po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK, a nie – tak jak obecnie – po uzyskaniu promesy premii technologicznej
  • Premia technologiczna wyliczana będzie od całości wydatków kwalifikowalnych, a nie tylko od tych sfinansowanych kredytem technologicznym
  • Koszty kwalifikujące się do wsparcia obejmą również zakup gruntu (do 10 proc. całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych), budowę budynków i budowli oraz koszty usług doradczych

 

Według Jana Kordasiewicza – „Wprowadzone zmiany na pewno  przyspieszą tempo wydawania środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kluczem będzie prawdopodobnie jednorazowa wypłata dofinansowania. Jednakże należy pamiętać o tym, że inwestycja będzie musiała zachować naprawdę innowacyjny charakter  i polegać na wdrożeniu nowoczesnej technologii stosowane na świecie nie dłużej niż 5 lat. Właśnie na ten fakt powinny zwrócić uwagę wszystkie przedsiębiorstwa rozważające ubieganie się o dofinansowanie”.

źródło/autor: Consulting & More

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu