Comarch Marketplace

Procesy zachodzące w firmie różnią się w zależności od branży i otoczenia, w jakim ona działa. Dlatego Comarch jako jedna z pierwszych firm od lat proponuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów działających w poszczególnych branżach i sektorach rynku.

To, co dziś decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, to specjalistyczna wiedza branżowa wspierana przez nowe technologie i innowacje. Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP wspierają zarządzanie i procesy decyzyjne, optymalizują procesy biznesowe wewnątrz organizacji, zmniejszają koszty oraz elastycznie przygotowują firmę do szybkiego reagowania na zmiany rynku i zachowań konsumentów. O przewadze konkurencyjnej uzyskiwanej dzięki systemom ERP decyduje również ich dopasowanie do specyfiki branżowej. Comarch ALTUM – inteligentna platforma ERP – dzięki wykorzystaniu mechanizmów API umożliwia łatwą i niskokosztową integrację z innymi branżowymi rozwiązaniami.

Chcąc skutecznie wspierać biznes naszych klientów, stworzyliśmy wirtualną platformę wymiany specjalistycznych rozwiązań branżowych – Comarch Marketplace. W serwisie internetowym www.ComarchMarketplace.pl zaprezentowane są dedykowane rozwiązania branżowe obsługujące charakterystyczne procesy dla konkretnej branży lub gałęzi rynku, które stanowią rozszerzenie standardowych funkcjonalności Comarch ALTUM. Pełne wsparcie firm decydujących się przystąpić do programu Comarch Marketplace, weryfikacja rozwiązań oraz ich rekomendacja ze strony Comarch dają gwarancję wysokiej jakości eksponowanych na niej produktów.

Co to jest Comarch Marketplace i jak działa?

Comarch Marketplace to wirtualna platforma dedykowana partnerom biznesowym oraz klientom Comarch, a także wszystkim przedsiębiorcom poszukującym rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. W ramach platformy rozwiązania branżowe i rozszerzenia funkcjonalne stworzone przez Comarch i jego autoryzowanych partnerów, po wcześniejszym spełnieniu wszystkich wymagań formalnych, zaprezentowane są na dedykowanej, specjalnie w tym celu zaprojektowanej stronie internetowej. Strona www.ComarchMarketplace.pl jest utrzymywana i promowana przez Comarch, co gwarantuje dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Partnerzy, którzy przygotowali własne rozwiązania, korzystają ze znanej marki i renomy producenta oprogramowania Comarch, sygnującego dopisane przez nich rozwiązania swoją marką.

Głównym celem funkcjonowania Comarch Marketplace jest wymiana rozszerzeń branżowych tworzonych do już istniejących produktów Comarch, m.in. nowoczesnej platformy Comarch ALTUM.

Wymiana może mieć charakter płatny, bezpłatny lub barterowy. Jednym z głównych celów działania platformy jest informowanie rynku o dedykowanych rozwiązaniach branżowych w systemach Comarch. Każdy zainteresowany za pomocą serwisu może zasięgnąć informacji lub zakupić specyficzne dla jego branży rozwiązanie informatyczne. Gwarancją dobrej jakości prezentowanych rozwiązań są referencje – potwierdzające fakt, iż takie rozwiązanie zostało już wcześniej wdrożone, zweryfikowane i przetestowane.

Jestem partnerem – jakie korzyści daje i co dla mnie znaczy przystąpienie do programu Comarch Marketplace?

Uczestnictwo w projekcie Comarch Marketplace to dla partnera szansa wypromowania rozwiązania stworzonego na potrzeby konkretnego wdrożenia, u konkretnego klienta, wśród szerokiej grupy potencjalnych nabywców, a także możliwość jego masowej sprzedaży. Kompleksowa weryfikacja rozwiązań promowanych na stronie pod kątem współpracy z Comarch ALTUM daje gwarancję, że będą one integralną, nierozróżnialną z punktu widzenia klienta częścią platformy. Oznacza to, że użytkownik, korzystając z funkcjonalności stworzonego przez partnera rozszerzenia, pracuje w interfejsie platformy Comarch ALTUM. Uczestnictwo w programie Comarch Marketplace daje partnerowi możliwość pozyskania realnych prospektów sprzedażowych dzięki aktywnej promocji platformy pod marką Comarch.

Projekt Comarch Marketplace to działania mające na celu promocję rozwiązań branżowych oraz rozszerzeń funkcjonalnych zbudowanych na bazie platformy Comarch ALTUM. Comarch prowadzi także inne działania promujące stronę i prezentowane na niej rozwiązania – m.in. w mediach tradycyjnych i social media, a także na internetowej stronie produktu Comarch ALTUM.

Jestem przedsiębiorcą – czym dla mnie jest platforma Comarch Marketplace?

W serwisie ComarchMarketplace.pl każdy przedsiębiorca, korzystając z wyszukiwarki, ma możliwość szybkiego znalezienia interesujących go rozwiązań branżowych. Tematyczne podzielenie platformy na specjalizacje branżowe umożliwia sprawne odnalezienie się w interesującej tematyce.

Aby proces wyszukiwania rozwiązań był bardziej przejrzysty, na platformie zostały zamieszczone najnowsze, czyli ostatnio dodane, oraz najwyżej oceniane rozwiązania branżowe. Przy każdym rozwiązaniu znajduje się jego krótki opis funkcjonalny, obrazujący wspierane procesy wewnątrz firmy, warunki wsparcia technicznego oraz krótkie demo pokazujące, jak w rzeczywistości wygląda i do czego służy dana aplikacja.

Decydując się na zakup specjalistycznego oprogramowania branżowego działającego z Comarch ALTUM, klient ma gwarancję dobrej jakości produktu, bowiem jednym z wymogów wprowadzenia takiego rozwiązania jest konieczność udokumentowania wcześniejszego wdrożenia oraz pozytywna opinia o nim wydana przez Comarch i przez firmę, w której takie rozwiązanie już funkcjonuje.

Warto odwiedzić ComarchMarketplace.pl choćby po to, by zobaczyć, jak inne przedsiębiorstwa działające w danej branży zoptymalizowały swój biznes dzięki specjalistycznym narzędziom współpracującym z Comarch ALTUM. Celem funkcjonowania platformy jest również zidentyfikowanie dobrych praktyk biznesowych oraz podzielenie się nimi z zainteresowanymi przedsiębiorcami. W ramach serwisu klienci mają możliwość zgłoszenia brakującego ich zdaniem rozwiązania zgodnie ze swoimi potrzebami. Comarch przekazuje takie zapytanie ofertowe do partnerów, którzy kontaktują się z klientem, by ten mógł ostatecznie podjąć decyzję o wyborze dostawcy oprogramowania.

Jesteśmy przekonani, że stworzenie platformy Comarch Marketplace to kolejny rewolucyjny etap w rozwoju innowacyjnego oprogramowania Comarch ALTUM. Ta nowoczesna platforma odnosi sukcesy nie tylko w kraju, ale również na rynkach zagranicznych. Obecnie system jest wdrażany we Francji i Niemczech, trwają również prace nad projektem międzynarodowym prowadzonym w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz we Włoszech.

Zapraszamy na: www.ComarchMarketplace.pl

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2010.

Autor: Barbara Skrzypek, Business Development Manager ERP w Comarch

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu