Warszawski parkiet magnesem dla spółek zza Buga

5 maja 2011 r. na GPW w Warszawie zadebiutuje ukraińska spółka KSG Agro, której przy IPO doradzał Obszar Rynków Kapitałowych (ORK) Banku Zachodniego WBK, a rolę oferującego pełnił Dom Maklerski BZ WBK.

Zainteresowanie ukraińskich spółek wkroczeniem na polski parkiet to już nie nowość. Dynamiczny rozwój ukraińskiego biznesu sprawia, że rośnie tam zapotrzebowanie na kapitał, a polski rynek oferuje szerokie grono inwestorów oraz dobre zrozumienie wschodnich realiów i potencjału wzrostu. Dlatego Warszawa jest postrzegana jako atrakcyjny rynek, na którym można pozyskać kapitał, o który trudno w lokalnym środowisku naszych wschodnich sąsiadów. Od jutra warszawska giełda będzie platformą finansowania aż dla sześciu firm z tego regionu, a my pracujemy już z kolejnymi trzema spółkami z Ukrainy i rozmawiamy z następnymi – dodaje Tomasz Ciborowski, dyrektor departamentu IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK, który odpowiadał za doradztwo finansowe w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej KSG Agro.

KSG Agro przeznaczy wpływy z emisji nowych akcji na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego, zakładającego m.in. dalsze rozszerzenie areału ziem, inwestycje w sprzęt rolny do uprawy nowo nabytych gruntów oraz zakup nowoczesnego elewatora zbożowego. Spółka posiada obszary o ponadprzeciętnych glebach tj. czarnoziemy, ma również wyższe niż średnie na Ukrainie zbiory zbóż i ambitne plany ekspansji – stąd zainteresowanie inwestorów. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 22 zł za jedną akcję, co daje wartość oferty na poziomie przekraczającym 108 mln zł. Kapitalizacja spółki po emisji przekroczy 320 mln zł. Po zakończeniu oferty publicznej, akcje przydzielone nowym inwestorom będą stanowić 33% kapitału spółki – mówi Tomasz Ciborowski.

KSG Agro S.A. to wiodąca spółka sektora rolniczego w środkowo-wschodniej Ukrainie. Spółka jest przedstawicielem ukraińskiego przemysłu rolnego często określanego spichlerzem Europy, gdzie występują najlepsze gleby dla prowadzenia działalności rolnej tj. czarnoziemy. W roku 2010 KSG Agro osiągnęła przychody na poziomie 15,6 mln USD, EBITDA 12,2 mln USD i zysk netto w wysokości 10,0 mln USD.

KSG Agro będzie szóstą ukraińską spółką notowaną na GPW. Do tej pory emitentami zza wschodniej granicy byli m.in.: Agroton, Sadovaya Group, Kernel, Astarta i Milkiland. Odpowiedzią na duże zainteresowanie firm indeksem na GPW ma być specjalnie utworzony indeks, w skład którego będą wchodzić tylko spółki zza Buga obecne na naszym parkiecie. To dobre rozwiązanie, które tylko potwierdzi, że warszawski parkiet wychodzi poza lokalny charakter. Poza ukraińskimi, notujemy już m.in. spółki litewskie, słoweńskie i węgierskie – dodaje Tomasz Ciborowski i przypomina, że w tym roku po raz pierwszy miał miejsce awans ukraińskiej spółki do WIG20.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu