Patrycja Sass-Staniszewska awansowała na stanowisko dyrektora biura IAB Polska

Patrycja Sass-Staniszewska, pełniąca dotychczas obowiązki business development managera, awansowała na stanowisko dyrektora biura IAB Polska. Staniszewska przejęła większość obowiązków organizacyjnych i administracyjnych od Jarosława Sobolewskiego, który w większym stopniu zaangażuje się w koordynację strategicznych dla branży interaktywnej działań z zakresu Public Affairs, pozostając na stanowisku dyrektora generalnego IAB Polska.

Z początkiem maja 2011 roku, Patrycja Sass-Staniszewska została awansowana na stanowisko dyrektora biura Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Na nowym stanowisku będzie odpowiadać za działania organizacyjne, kwestie członkowskie, zarządzanie pracą poszczególnych działów IAB (eventy, sprzedaż, edukacja, badania, PR), oraz koordynowanie prac grup roboczych.

„Dostosowujemy strukturę organizacyjną biura do bieżącej sytuacji i wyzwań stojących przed związkiem. Działania z zakresu public affairs to w tej chwili największe takie wyzwanie, a dzięki tej zmianie chcemy podnieść te działania na wyższy poziom. Jestem pewien, że Jarek i Patrycja znakomicie poradzą sobie w nowych rolach, czego im serdecznie życzę.” – powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

źródło/autor: IAB Polska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu