Polski Czerwony Krzyż i Grupa Muszkieterów już po raz czwarty zbierają krew dla Polski

W tym roku już po raz czwarty Polski Czerwony Krzyż wraz z Grupą Muszkieterów, zrzeszeniem właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché, organizują kampanię honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Zbieramy krew dla Polski”. Jest to największa pod względem zasięgu tego typu akcja w naszym kraju.

Kampania zainicjowana przez Grupę Muszkieterów potrwa od 5 maja do 8 października. W ramach tegorocznej edycji w 14 województwach zostanie przeprowadzonych 138 zbiórek krwi oraz 14 akcji mających na celu edukację w dziedzinie krwiodawstwa połączonych z pokazami pierwszej pomocy, festynami i konkursami dla dzieci i rodziców.

W tym roku po raz pierwszy Grupa Muszkieterów postanowiła podarować honorowym krwiodawcom i uczestnikom akcji edukacyjnych profesjonalne apteczki samochodowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Będzie je można wygrać na dwa sposoby. Osoby, które oddadzą krew w miastach, gdzie zostaną zorganizowane zbiórki krwi, będą mogły wziąć udział w losowaniu po zakończeniu akcji. W pozostałych 14 miastach, apteczka będzie nagrodą za udział w rodzinnym konkursie rysunkowym na plakat promujący kampanię „Zbieramy krew dla Polski”.

Przez najbliższe pół roku na parkingach przy sklepach sieci Intermarché i Bricomarché pojawią się ambulanse, w których będzie można oddać krew. Na krwiodawców będą czekać pracownicy publicznej i wojskowej służby krwi oraz wolontariusze PCK, którzy będą zachęcać do wzięcia udziału w akcji oraz odpowiedzą na pytania związane z honorowym krwiodawstwem. Terminy zbiórek w poszczególnych miejscowościach będą dostępne na stronie internetowej: www.muszkieterowie.pl oraz www.pck.pl a także na bieżąco przekazywane mediom działającym na terenie poszczególnych miast i województw.

Kampania „Zbieramy krew dla Polski” jest odpowiedzią na stały deficyt krwi w polskich szpitalach. W naszym kraju krew oddaje obecnie 31 osób na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Europie Zachodniej współczynnik ten jest dwukrotnie wyższy. W dotychczasowych edycjach kampanii organizatorom udało się zebrać 4392 litry krwi od 9846 osób. Każdego roku do kampanii dołączają kolejne miasta, a liczba nowych dawców stale zwiększa się. Grupa Muszkieterów wraz z PCK zachęca dawców nie tylko do oddawania krwi w czasie trwania kampanii, ale także przekonuje ich do regularnego, całorocznego krwiodawstwa.

Co minutę w Polsce potrzebny jest litr krwi. W większości polskich szpitali brakuje krwi, a każda kropla jest na wagę złota. Dlatego kontynuujemy nasze zaangażowanie w akcję „Zbieramy Krew dla Polski”. Oddanie krwi to tylko kilkanaście minut, a dla kogoś, kto otrzyma ją w darze, może oznaczać to całe życie. – powiedziała Eliza Orepiuk, kierownik Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Już po raz czwarty zachęcamy mieszkańców miejscowości, w których będziemy wspólnie z Muszkieterami prowadzić kampanię „Zbieramy krew dla Polski” do wzięcia udziału w naszej inicjatywie. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, nie boli, a krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych. Pamiętajmy, że podarowana krew może uratować życie innych osób, członków rodziny, a kiedyś także nam samym. – powiedziała Elżbieta Śmietanka, p.o. Dyrektora Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża .

W dowód uznania za zasługi w dziedzinie krzewienia ruchu honorowego krwiodawstwa Polski Czerwony Krzyż przyznał Grupie Muszkieterów medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kampania „Zbieramy krew dla Polski” to jeden ze stałych elementów społecznej odpowiedzialności Grupy Muszkieterów, wśród których znajdują się także kampanie Konwój Muszkieterów z darami, Place zabaw – Muszkieterowie oraz Muszkieterowie dla Polek.

Więcej o akcji będzie można dowiedzieć się z plakatów, ulotek, Radia Muszkieterów działającego na terenie sklepów, newsletterów PCK „Troszczmy się” i „Przegląd Czerwonokrzyski” oraz stron internetowych: www.muszkieterowie.pl, www.intermarche.pl, www.bricomarche.pl, www.pck.pl oraz www.oddajkrew.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu