Faktoring – rekordowy wzrost w skali światowej

Z opublikowanych danych dotyczących rynku faktoringowego na świecie w 2010 roku wynika, że usługa ta zyskuje coraz większą popularność.

Factors Chain International (największa międzynarodowa organizacja faktorów zrzeszająca 250 firm faktoringowych z 67 krajów) opublikowała raport podsumowujący kondycję rynku faktoringowego w 2010 roku.

Globalne obroty firm faktoringowych w minionym roku osiągnęły rekordową wartość 1,648,229 mln Euro (2,190,000 mln. dolarów) co oznacza wzrost 28% w stosunku do 2009 roku a także najlepszy wynik w dorocznych statystykach FCI. Ten imponujący przyrost oznacza, że po niewielkim spadku w 2009, faktoring powrócił na szybką ścieżkę wzrostu i jest usługą coraz bardziej popularną pomimo niestabilności na światowych rynkach finansowych.

Do rynków, które wykazały największą stopę wzrostu zaliczono Chiny (+130%), Tajwan (+98%), Turcję (+92%), Brazylię (+65%) i Niemcy (+35). Na uwagę zasługuje również blisko 45% wzrost faktoringu międzynarodowego, co potwierdza fakt, że importerzy i eksporterzy traktują faktoring coraz bardziej istotny instrument finansowy wspomagający i ograniczający ryzyko transakcji.

Jak zauważył Jeroen Kohnstamm, Sekretarz Generalny FCI, widać, że usługi faktoringowe nie rosną kosztem popularności tradycyjnych usług bankowych. Są one doskonałym uzupełnieniem produktów proponowanych przez banki, oferując inne sposoby zabezpieczania ryzyka transakcji a tym samym większą dostępność finansowania. Dzięki temu będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w dostarczaniu firmom kapitału obrotowego.

Zarówno Według danych FCI jak i Polskiego Związku Faktorów, rośnie wartość rynku usług faktoringowych w Polsce. W roku 2010 obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły wartość nieco blisko 56 mld zł. Oznacza to znaczący wzrost o 25% w stosunku do roku poprzedniego.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services, podkreśla, że „Rynek faktoringowy w Polsce jest jednym z najbardziej perspektywicznych dla faktoringu rynków europejskich. Nasza obecność na 13 światowych rynkach a także pozycja lidera w na największym rynku faktoringowym w Europie – Wielkiej Brytanii daje nam silne podstawy do dalszego wzrostu. Potwierdza to rekordowy 1 kwartał 2011, w którym zanotowaliśmy 70% wzrost obrotów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu