GAVDI na konferencji Nowocześni z Urzędu

GAVDI wzięło udział w corocznej konferencji Nowocześni z Urzędu organizowanej przez portal Publiczni.pl. Podczas siódmej edycji spotkania urzędnicy oraz eksperci z dziedzin HR i IT dyskutowali o tym, w jakim stopniu zarządzanie personelem oraz wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych wpływa na doskonalenie administracji publicznej. Jednym z punktów programu była prezentacja poświęcona systemom informatycznym do zarządzania kadrami przedstawiona przez Teresę Olszewską, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

Podczas konferencji zorganizowanej pod patronatem magazynu „Kadry w urzędzie” Teresa Olszewska prezentowała korzyści płynące z wykorzystania systemów informatycznych do zarządzania kadrami w instytucjach publicznych. Prezes Zarządu GAVDI Polska przedstawiła gościom spotkania narzędzia informatyczne umożliwiające m.in. usamodzielnienie pracowników urzędów administracji publicznej i kadry kierowniczej poprzez zastosowanie samoobsługi oraz pełną automatyzację zarządzania czasem pracy. Przedmiotem wystąpienia były także systemy IT wspierające procesy awansów i przeszeregowań, optymalizację naliczenia i dekretacji budżetowej wynagrodzeń i świadczeń,  usprawnienie procesów tzw. miękkiego HR oraz korzyści i oszczędności wynikające z ich zastosowania.

Systemy informatyczne do zarządzania kadrami tak bardzo są kojarzone z działem kadr, że i potencjalne zyski z ich implementacji są rozważane wyłącznie z tej perspektywy. To błąd – beneficjentem informatycznego wsparcia procesów personalnych jest cała organizacja. Profesjonalny system wymusza bowiem takie przeorganizowanie procesów personalnych, że jakość decyzji podejmowanych na wszystkich szczeblach zarządzania w administracji publicznej ulega istotnej poprawie – powiedziała Teresa Olszewska.

Więcej informacji na temat korzyści z wykorzystania narzędzi IT do zarządzania kadrami w instytucjach administracji publicznej znajdą Państwo w wywiadzie z Teresą Olszewską.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu