Przejdź do treści

AutoMapa 6.8.1 receptą na korki

Nowa wizualizacja informacji o korkach, najnowsze, opracowane w kwietniu 2011 roku mapy oraz miliony danych drogowych. Najnowsza AutoMapa 6.8.1 już dostępna!

AutoMapa 6.8.1 jest trzecią tegoroczną aktualizacją map i programu. Najnowsze mapy Europy i Polski opracowane w kwietniu 2011 roku stanowią najpełniejszy obraz sytuacji drogowej w Polsce i 44 krajach Europy. Szczególny nacisk położony został na jeszcze lepsze wykorzystanie informacji o korkach i innych utrudnieniach w ruchu drogowym.

Dokładność AutoMapy przejawia się nie tylko w najaktualniejszych informacjach drogowych i nawigacyjnych, ale również w dbałości o detale i inne, niż drogowe elementy mapy, które znacznie ułatwiają nawigację. Gwałtownie wzrosła liczba kształtów pojedynczych budynków znacznie przekraczając 3 miliony, a liczba punktowych adresów przypisanych do konkretnych budynków osiągnęła nieosiągalny dla innych systemów nawigacji poziom 2.969.940 rekordów. Po raz kolejny wzrosła liczba Użytecznych Punktów (POI), przekraczając poziom 643 tysięcy. To największa i najpełniejsza baza POI spośród wszystkich dostępnych na rynku programów do nawigacji.

Najnowsza AutoMapa przynosi również usprawnienia w wizualizacji informacji o korkach Zwiększenie ilości danych drogowych dostępnych w czasie rzeczywistym (LiveDrive!) pozwoliło na opracowanie nowej formy prezentacji tych danych na mapach drogowych. Szybki rzut oka na ekran nawigacji wystarczy, by wiedzieć, jak przedstawia się natężenie ruchu drogowego w okolicy, gdzie był wypadek, a gdzie można spodziewać się korków i innych utrudnień drogowych. Ułatwia to ocenę sytuacji i podjęcie świadomej decyzji czy pozostać na pierwotnej trasie, czy skorzystać z objazdów lub wręcz całkowicie innej trasy automatycznie wyznaczonej przez AutoMapę Traffic dla szybszego pokonania utrudnień.

„Znaczne zwiększenie ilości danych LiveDrive! wynika z dwóch głównych czynników. Z jednej strony, sukcesywnie pozyskujemy kolejne, nowe źródła dostarczające informacje drogowe w czasie rzeczywistym, a z drugiej odnotowujemy, wraz z wiosennym ożywieniem ruchu drogowego, przyrost użytkowników wykorzystujących technologię LiveDrive! w codziennej jeździe.” – powiedział Janusz M. Kamiński, szef PR i Marketingu AutoMapy. – Spowodowało to konieczność rozbudowy infrastruktury i pozwoliło na znaczne przyspieszenie analizy danych, czego efektem jest m.in. nowa forma wizualizacji danych drogowych.

Nowe mechanizmy szybkiego wykrywania powstających zatorów drogowych zaimplementowane w technologii LiveDrive! ułatwiają sprawne pokonywanie korków, a ulepszona wizualizacja przepustowości dróg pozwala na precyzyjną analizę sytuacji podczas jazdy. Dodatkowo, w najnowszej AutoMapie wprowadzono nowy, dodatkowy wygląd map zunifikowanych z kolorystyką serwisu Targeo.pl prezentującego w Internecie aktualną sytuację drogową oraz prognozy natężenia ruchu drogowego.

Nowa AutoMapa 6.8.1 dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników posiadających ważną subskrypcję. Program można pobrać ze strony www.AutoMapa.pl