Union Investment TFI rozwija się i powiększa zespół zarządzających

Część dłużną Union Investment TFI wzmocnił Krzysztof Izdebski. To przede wszystkim rezultat wzrostu aktywów netto oraz planowanego rozwoju usług oferowanych przez Towarzystwo. Rozwój części dłużnej nie oznacza jednak odejścia od akcji, które w dalszym ciągu są najbardziej obiecującą kategorią aktywów.

Krzysztof Izdebski pracuje na rynku obligacji od kilkunastu lat. Wiedzę i umiejętności zdobywał w PKO BP, Deutsche Banku, Commerzbanku oraz Banku Millennium. Zajmował się m.in. zarządzaniem pozycją obligacji i bonów skarbowych oraz obsługą transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym obligacji – w tym zagranicznych. W Union Investment TFI dołączył do części dłużnej zespołu zarządzania, kierowanego przez Dariusza Laska.

Powiększenie zespołu zarządzających Union Investment TFI to rezultat dynamicznego rozwoju Towarzystwa na polskim rynku, m.in. wzrostu aktywów netto zgromadzonych w funduszach do ponad 8,5 mld zł.

– Duże napływy do funduszy pieniężnych, ze strony klientów instytucjonalnych, skłoniły nas do wzmocnienia części dłużnej zespołu zarządzającego, który jest znacznie mniejszy od zespołu akcyjnego. Powiększenie zespołu dłużnego o kolejnego wysokiej klasy specjalistę pozwoli nam na utrzymanie najwyższej jakości zarządzania produktów dedykowanych – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. – Niemniej jednak myślimy także o uruchomieniu nowych kompetencji po stronie akcyjnej – dodaje.

Towarzystwo podtrzymuje swoje prognozy oraz strategie inwestycyjne na 2011 rok.

– W związku z dobrą koniunkturą na globalnych rynkach, a także wyjątkowym zainteresowaniem rynkiem polskim wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, fundusze akcji w dalszym ciągu mają największe szanse na osiągnięcie najwyższych stóp zwrotu wśród wszystkich kategorii aktywów – podsumowuje Zbigniew Jakubowski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu