PKO BP promuje swoją ofertę na nośnikach Cityboard Media

W kwietniu na nośnikach Cityboard Media trwa kampania promująca nową ofertę PKO BP. Twarzą kampanii jest Szymon Majewski.

Wprowadzenie do oferty PKO BP nowych produktów zostało poprzedzone dokładną analizą rynku. Badanie wykazało, że najczęściej wskazywanym elementem branym pod uwagę przy wyborze konta była opłata za prowadzenie rachunku oraz sieć bezpłatnych bankomatów. Na kolejnych pozycjach znalazły się m.in. opłaty za przelewy oraz za korzystanie z bankowości elektronicznej. Na tej podstawie powstała propozycja pięciu nowych kont przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych.

Kampania promocyjna objęła telewizję, prasę, Internet i nośniki reklamy zewnętrznej. Na nośnikach Cityboard Media kampanię zaplanowano z wykorzystaniem ekoplakatu, przyjaznego środowisku w pełni przetwarzalnego podłoża do druku. Promocja realizowana jest na formacie 6×3 i ma zasięg ogólnopolski.