Morgan Stanley & Co. International Plc pierwsza zagraniczna firma inwestycyjna dołączyła do grona Członków TGE

Morgan Stanley & Co. International Plc z siedzibą w Londynie („Morgan Stanley”) działając na podstawie tzw. paszportu europejskiego rozpoczął działalność na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego i Rynku Terminowym Towarowym Towarowej Giełdy Energii.

Morgan Stanley jest pierwszą zagraniczną firmą inwestycyjną, która na podstawie tzw. paszportu europejskiego tj. działając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako zagraniczna firma inwestycyjna na podstawie zezwolenia udzielonego przez organ nadzoru właściwy dla kraju jej siedziby, po poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego w trybie przepisów art. 117 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi została dopuszczona do działania na TGE jako dom maklerski.

Morgan Stanley to znaczący gracz na europejskich rynkach energii. Fakt, że wszedł w poczet naszych Członków oznacza, że Towarowa Giełda Energii S.A. staje się ważnym miejscem na europejskiej mapie. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo Morgan Stanley w rynkach energii na TGE przyczyni się znacząco do poprawienia płynności tych rynków – powiedział Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu TGE. Prezes Zarządu TGE dodał również, że kolejnym ważnym aspektem jest skorzystanie po raz pierwszy przez podmiot zagraniczny z możliwościu uczestnictwa w TGE dzięki tzw. paszportowi europejskiemu. Przetarcie tej drogi przez tak dużą instytucję skłoni innych wielkich europejskich graczy do wejścia na parkiet TGE.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu