Oprogramowanie Asseco Business Solutions zgodne z bankowością elektroniczną iPKO biznes

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP S.A) przyznała Certyfikat potwierdzający zgodność rozwiązania Asseco Softlab ERP z systemem bankowości elektronicznej iPKO biznes. Dokument poświadcza dwustronną wymianę danych pomiędzy programem oferowanym przez Asseco Business Solutions S.A. i systemem bankowym.

Certyfikat przyznany przez PKO BP potwierdza zgodność formatu pliku ELIXIR generowanego przez system Asseco Softlab ERP, pozwalającą na import zleceń płatniczych do iPKO Biznes oraz zgodność formatu pliku MT940 generowanego przez system iPKO biznes, umożliwiającą import zleceń płatniczych do Asseco Softlab ERP.

„Certyfikat zgodności wystawiony naszemu systemowi ERP przez bank PKO BP świadczy o wysokim poziomie integracji i bezpieczeństwa rozwiązań oferowanych przez Asseco Business Solutions. Zależy nam na tym, by klienci użytkujący nasze oprogramowanie otrzymali najlepszą jakość oraz jak najwięcej dodatkowych możliwości” – mówi Cezary Maciejewski, Dyrektor ds. Asseco Softlab ERP w Asseco Business Solutions S.A.

Asseco Softlab ERP to nowoczesny zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie wszystkimi obszarami działania przedsiębiorstwa. Oparta o technologię Microsoft aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta, zapewniając łatwy dostęp do zasobów informacyjnych, wsparcie obsługi oraz optymalizację procesów biznesowych. Możliwości techniczne programu pozwalają na wdrożenie go w różnych architekturach sieciowych i na połączenie ze specjalizowanym oprogramowaniem oraz urządzeniami.