TelePolska innowacyjna i odpowiedzialna społecznie

W raporcie Odpowiedzialny Biznes 2010 opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, spółka została wyróżniona za realizację programu SOT (Społeczny Operator Telekomunikacyjny). Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zaletą programu realizowanego przez TelePolskę jest to, że na specjalnej ofercie abonenckiej korzysta każdy: abonent, organizacje społeczne, społeczności lokalne oraz sama firma.

Do dziewiątej edycji Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń, TelePolska znalazła się w gronie 117 najlepszych praktyk.

Ideą programu SOT jest oferowanie przez TelePolskę swoim klientom możliwości przekazywania środków z rachunków telekomunikacyjnych na rzecz wybranych organizacji pożytku publicznego, angażujących się w rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

Jak zauważyła Agnieszka Kamińska – Kierownik ds. Trade Marketingu w spółce TelePolska: Rosnąca liczba firm wdrażających działania z zakresu CSR i fakt, że TelePolska wpisuje się w nie poprzez swój projekt – opierający się o długofalowe i regularne przekazywanie pomocy, daje nadzieję na zmianę świadomości i zaangażowania biznesu w działalność pomocową, a tym samym na pozytywne zmiany w naszym bliższym i dalszym otoczeniu.

W ramach projektu SOT, którego realizację rozpoczęliśmy w czerwcu ubiegłego roku, współpracujemy z pięcioma organizacjami (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, Fundacja GAJUSZ, Fundacja Chcę Żyć i Fundacja Dzieci Niczyje) i planujemy nawiązanie współpracy z kolejnymi.

Zaletą naszego programu jest fakt, że abonent wybierając usługę telekomunikacyjną z oferty specjalnej, otrzymuje atrakcyjny plan taryfowy i sam deklaruje, na którą spośród biorących udział w projekcie organizacji mają być przeznaczone środki – zakończyła Agnieszka Kamińska.

Miesięczne wsparcie dla organizacji z każdego planu taryfowego to: 2 zł z abonamentu oraz 2% przychodu z wykonanych przez Abonenta połączeń na cele statutowe wybranej OPP. Co miesiąc klient otrzymuje informację o wsparciu finansowym, jakiego dokonał dzięki opłaceniu rachunku.

źródło/autor: MagnifiCo

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu