Konferencja prasowa na polu w miejscowości Ugoda. Concordia o szkodach w uprawach

Ciężka zima i związane z nią trudne warunki przezimowania upraw, w szczególności rzepaku ozimego spowodowały lawinę zgłoszeń szkód w uprawach, które były ubezpieczone od ujemnych skutków przezimowania. Concordia na bieżąco likwiduje szkody, kierując się przy tym zasadami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń oraz wypracowywanym przez wiele lat standardem solidnej likwidacji szkód, co bezpośrednio przekłada się na stosowanie adekwatnych do ryzyka składek.

W tegorocznym sezonie wiosennym widać, że w okresie przezimowania najbardziej ucierpiały uprawy rzepaku. Concordia Polska TUW odnotowała w tym zakresie do dnia 15.04.2011r. ponad 6 700 zgłoszeń szkód, z czego ponad 3 500 szkód zostało zgłoszonych  w ostatnich 3 tygodniach. Szkody mają charakter ogólnopolski. Najwięcej szkód wystąpiło w tych regionach, w których prowadzone są uprawy rzepaku ozimego tj. w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim. W tych województwach praktycznie każdy Rolnik, który zawarł ubezpieczenie od ujemnych skutków przezimowania zgłosił szkodę.

– Mając na uwadze tak dużą skalę szkód dotyczących głównie ujemnych skutków przezimowania, Concordia, zorganizowała w miniony piątek, 15 kwietnia konferencję prasową we wsi Ugoda, w okolicach Bydgoszczy, by na miejscu pokazać, jak wyglądają szkody na polach spowodowane mroźną zimą oraz w jaki sposób rzeczoznawcy Concordii oceniają poziom szkód i decydują o wypłacie odszkodowań i w jakim terminie rzeczoznawca przyjeżdża na miejsce szkody – mówi Paulina Łukasik, Rzecznik prasowy Concordii.

Concordię reprezentowali: Marcin Kotulski, członek Zarządu, Andrzej Janc, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Bernard Mycielski, z-ca dyrektora BUR, a także grupa rzeczoznawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

– Straty w uprawach rzepaku sięgają od 50 do 70 procent areału. Są plantacje, które już całkowicie zaorano, niektóre tylko w części – mówią Rolnicy z tamtych terenów. Ci bardziej zapobiegliwi zabezpieczyli się przed tym ryzykiem ubezpieczając uprawy. Robert Kowalczyk, Rolnik ze wsi Ugoda stracił uprawy rzepaku, które jesienią zasiał na polu. Takich zniszczeń jeszcze nigdy nie miał. Może jednak liczyć na odszkodowanie – był ubezpieczony.

– Konferencja prasowa miała na celu pokazanie charakterystycznych cech likwidacji szkód w Concordii i wyjaśnienia najczęściej pojawiających się wątpliwości Rolników, kiedy szkoda wystąpi – dodaje P. Łukasik. Prawidłowe oszacowanie szkody polega na dokonaniu oględzin uprawy na plantacji. Przeprowadza je wykwalifikowany rzeczoznawca, określając jej stan na podstawie symptomów szkód. Concordia podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, mając na względzie to, że najważniejsze jest prawidłowe oszacowanie szkody i wypłata Rolnikowi odszkodowania w ustalonym terminie.

 – Poszkodowany otrzymuje informację o numerze zgłoszonej szkody oraz o przewidywanym terminie oględzin upraw Rzeczoznawca telefonicznie umawia termin oględzin upraw wraz z poszkodowanym. Po ich przeprowadzeniu Rolnik zawsze otrzymuje protokół na podstawie którego Towarzystwo podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania – mówi Bernard Mycielski. Odszkodowania wypłacane są w większości przypadków, ale zdarzają się też odmowy – w szczególności związane z powierzchnią szkody (nie należy się odszkodowanie, gdy powierzchnia szkody jest mniejsza niż 10% powierzchni danego pola) oraz powierzchnią uszkodzonych upraw – gdy obsada roślin nie spadła poniżej kryteriów agrotechnicznych (w uprawach rzepaku jest to nie mniej niż 20 roślin na 1 m2). Są to najczęstsze przyczyny wątpliwości wśród Rolników. Rzeczoznawcy w każdej sytuacji wyjaśniają przyczyny odmowy. Szacujemy, że skala odmów wypłat odszkodowań nie przekroczy 5% wszystkich zgłoszonych szkód.

W chwili obecnej oględziny upraw odbyły się u ponad 6000 poszkodowanych. Szacujemy, że w odniesieniu do wszystkich szkód w uprawach zgłoszonych do 15.04.2011r. oględziny upraw odbędą się do dnia 22.04.2011r.

 – W miejsca, w których występuje więcej szkód, wysyłani są dodatkowi rzeczoznawcy. Przy tej okazji warto dodać, że na sposób i czas likwidacji szkód przez Concordię w tym sektorze ubezpieczeń nie było w 2010 roku oraz bieżącym roku skarg ze strony Rolników do Rzecznika Ubezpieczeń – informuje Andrzej Janc, dyrektor BUR.

Wypłacone odszkodowanie stanowi ryczałtową wartość kosztów, które ubezpieczający poniósł na założenie plantacji. W miejsce zlikwidowanej plantacji Rolnik może założyć uprawę alternatywną, z której w okresie letnim lub jesiennym zbierze plon i tym samym osiągnie dochód z prowadzonej produkcji roślinnej.

źródło/autor: exPress Dziennikarska Agencja Usługowa

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu