Przejdź do treści

Linie Finnair opublikowały bardziej obszerny Raport Odpowiedzialności Społecznej

Linie Finnair opublikowały swój Raport Odpowiedzialności Społecznej za rok 2010, sporządzony w oparciu o międzynarodowe Wytyczne Ogólnoświatowej Inicjatywy Raportowania (Global Reporting Guidelines, GRI). Linie Finnair były jednymi z pierwszych linii lotniczych na świecie, które zaczęły stosować Wytyczne GRI. Niedawno opublikowany raport jest trzecim raportem Finnair dotyczącym odpowiedzialności społecznej firmy.

„W tym roku rozszerzyliśmy zakres naszej sprawozdawczości, zwłaszcza w dziedzinie odpowiedzialności społecznej. Poświęciliśmy więcej miejsca, między innymi, prawom człowieka i kwestiom społecznym” – mówi Kati Ihamäki, Wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju w Finnair.

Finnair stosuje zasady odpowiedzialności społecznej w szczególności w odniesieniu do swojego personelu. W 2010 roku Grupa wdrożyła kilka projektów, które mają poprawić komfort pracy oraz promować dobre praktyki w zakresie zarządzania, podczas gdy kilka innych projektów jest w trakcie realizacji. Dowód na zadowolenie pracowników stanowią ich długoletnie kariery w firmie – około 39% personelu Finnair pracuje w Grupie od ponad 20 lat, zaś 12% ma ponad 30-letni staż.

Z części raportu dotyczącej odpowiedzialności za środowisko można dowiedzieć się, jak linie Finnair zmniejszyły emisje w ramach swojej działalności oraz w jaki sposób dążą do postawionych sobie celów – pomiędzy 1999 a 2017 rokiem linie Finnair zmniejszą poziom emisji na jedno miejsce w samolocie o 41%.

Firma PricewaterhouseCoopers Oy, jako niezależna strona, potwierdziła, że linie Finnair osiągnęły poziom aplikacji A w stosowaniu Wytycznych GRI w swoim Raporcie Odpowiedzialności Społecznej. Z angielską wersją językową raportu można zapoznać się pod adresem: www.finnair.com/gri.