Przejdź do treści

Spółka Sygnity nagrodzona przez Fundację Wspólna Droga

Fundacja Wspólna Droga nagrodziła spółkę Sygnity za wsparcie i aktywny udział w działaniach dobroczynnych organizacji. Firma została wyróżniona tytułem Srebrnego Darczyńcy za pomoc dla podopiecznych Fundacji w 2010 roku. W minionym roku pracownicy Sygnity razem ze spółką przekazali na ten cel 60 tys. złotych.

Zespół Sygnity angażuje się w pomoc Fundacji Wspólna Droga biorąc udział w programie składki pracowniczej. Co miesiąc pracownicy spółki przekazują zadeklarowaną wcześniej część swoich dochodów na cele dobroczynne. Kwota zebrana przez zespół jest następnie podwajana przez Sygnity i w całości trafia na konto Fundacji. Pracownicy spółki wspierają Fundację Wspólna Droga świadcząc dla niej także usługi pro bono. Przedstawiciele organizacji przyznając Sygnity tytuł Srebrnego Darczyńcy, podziękowali zespołowi firmy za wdrożenie systemu Microsoft Dynamics, który od 2010 roku wspomaga zarządzanie Fundacją.

Sygnity (dawniej Computerland) wspiera Fundację Wspólna Droga od 1996 roku. Przez 15 lat pracownicy Sygnity przy wsparciu firmy uzbierali na rzecz organizacji ponad 1 mln zł. Środki zebrane w ramach programu składki pracowniczej przyznawane są na realizowane w całym kraju programy pomocy i profilaktyki. Stowarzyszenia i fundacje, którym przyznano dotacje, udzielają bezpośredniej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim, dzieciom wychowującym się na ulicy, osobom w podeszłym wieku i innym ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja Wspólna Droga jest organizacją pożytku publicznego i niezależnym członkiem United Way, jednej z najstarszych międzynarodowych organizacji charytatywnych na świecie. Działa w Polsce od 1996 roku. Fundacja dąży do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich, seniorów, znajdujących się w sytuacji kryzysowej poprzez wspieranie finansowe i rzeczowe projektów społecznych realizowanych przez ponad sto wybranych organizacji pozarządowych w całej Polsce. Od początku swego istnienia Wspólna Droga przekazała partnerskim organizacjom w całym kraju ponad 12 mln złotych.