Raport Adkontekst: rośnie znaczenie reklamy kontekstowej

Reklama kontekstowa to już blisko 30% budżetów przeznaczanych na cały Search Engine Marketing i 8,5% całego rynku reklamy online – wynika z raportu przeprowadzonego przez sieć reklamy kontekstowej Adkontekst.

Udział wydatków na kampanie prowadzone przez agencje Search Engine Marketing oraz domy mediowe w sieciach kontekstowych wzrósł przez ostatni rok o 4 punkty procentowe i stanowił przeciętnie 28,52% budżetów SEM. Jeżeli wartość tą uznać za reprezentatywną dla całego rynku, oznaczałoby to, że udział rynku reklamy kontekstowej w całkowitych wydatkach na reklamę online kształtuje się na poziomie 8,5%.

Stawki CPC, są nadal konkurencyjne wobec reklam emitowanych w wynikach wyszukiwania. Większość agencji i domów mediowych realizując kampanie w sieciach kontekstowych płaci za kliknięcia co najmniej 10% mniej niż w wyszukiwarkach.

W raporcie zbadano także, jak specjaliści SEM oceniają efektywność reklam w sieciach kontekstowych. Ich zdaniem, stale zwiększająca się liczba reklamodawców i rosnące koszty nie spowodowały obniżenia wskaźnika ROI. Pełen raport, obejmujący ponadto badanie metod wykorzystania reklamy kontekstowej, produktów reklamowych i najważniejszych korzyści płynących z prowadzenia kampanii w sieciach kontekstowych, można pobrać pod adresem: www.Adkontekst.pl/rynek-reklamy-kontekstowej-2010