Przejdź do treści

Alior Bank wprowadza rewolucyjne zmiany na rynku FOREX

Biuro Maklerskie Alior Banku, jako pierwszy polski broker, udostępniło klientom platformę walutową ECN do obsługi transakcji na rynku walutowym. Platforma Alior Trader daje bezpośredni dostęp do najlepszych ofert największych globalnych banków oraz do rzeczywistych spreadów rynkowych. W połączeniu z niskimi kosztami transakcji zapewnia to inwestorom korzystniejsze niż dotychczas warunki inwestowania na rynku walutowym. Ponadto zastosowany transparentny model współpracy pomiędzy Klientem a bankiem wyklucza możliwość wystąpienia nawet hipotetycznego konfliktu interesów.

Biuro Maklerskie Alior Banku wprowadziło usługę Alior Trader, opartą na znanym z rynków światowych modelu ECN. Platforma ta umożliwia inwestorom bezpośredni dostęp do rynku Forex z wykorzystaniem Internetu. Biuro Maklerskie nie ingeruje w parametry transakcji, dokonuje jedynie ich rozliczenia pomiędzy stronami (Klient ↔ Alior Bank ↔ bank-dostawca kwotowania). Zastosowany model jest transparentny dla klientów i wyklucza konflikt interesów pomiędzy inwestorem a bankiem. Tym samym Alior Bank zmienia reguły panujące dotychczas na rynku Forex w Polsce.

Platforma Alior Trader umożliwia dostęp do ofert kupna i sprzedaży par walutowych 13 największych globalnych banków (Prime Brokerem usługi jest Barclays Capital), których łączny udział w rynku Forex w 2010 r. przekroczył 80%. Oferty tych banków w platformie Alior Trader będą udostępniane przez wiodącego światowego dostawcę rozwiązań walutowego handlu elektronicznego – firmę Integral. Umożliwi to zawieranie w czasie rzeczywistym transakcji o nominałach od 10 000 do 100 000 000 jednostek waluty bazowej oraz uzyskiwanie korzystniejszych dla inwestora cen kupna/sprzedaży.

Korzystając z platformy Alior Trader, inwestorzy mogą składać oferty kupna/sprzedaży na zasadach podobnych do tych, które obowiązują na giełdzie papierów wartościowych. Różnice kursowe dyktowane są przez rynek, a nie przez pośredników, dzięki czemu spread może osiągnąć wartość nawet 0 pipsów. Alior Bank oferuje swoim klientom współpracę na jasnych i przejrzystych zasadach, w oparciu o stałe prowizje za wykonanie zlecenia. Jest to całkowite odejście od modelu doliczania do spreadu marży brokera. Dzięki temu koszt transakcji jest znany Klientowi przed złożeniem zlecenia.

Platforma Alior Trader umożliwia także dostęp do szerokiego zestawu Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), opartych o indeksy giełd światowych, towary, metale szlachetne, surowce oraz wybrane akcje.

Kolejną zaletą platformy Alior Trader jest pełna integracja usługi z systemem bankowości internetowej Alior Banku. Inwestor zyskuje możliwość bezpłatnego i natychmiastowego transferu środków pomiędzy rachunkami w Alior Banku, a rachunkiem na platformie, co umożliwia natychmiastowe dysponowanie pieniędzmi pochodzącymi z inwestycji na rynku Forex.

Rachunek Alior Trader można otworzyć w jednym z 200 oddziałów Alior Banku. Dla pierwszych klientów została przygotowana specjalna oferta: przez dwa miesiące od podpisania umowy będą mogli oni skorzystać z atrakcyjnej prowizji – 50 centów amerykańskich za każde 10 000 USD wartości transakcji.

Biuro Maklerskie Alior Banku przygotowało także wersję demo Rachunku Alior Trader. Aby sprawdzić możliwości nowej platformy oraz zyskać dostęp do rzeczywistych danych rynkowych, wystarczy zarejestrować się i pobrać aplikację ze strony www.trader.aliorbank.pl.