Euro 2012 – bezpieczeństwo stadionowe

przez | 13/04/2011

Jak zapewnić bezpieczeństwo na stadionach przed, w trakcie i po zakończeniu Turnieju w Polsce? W poniedziałek 11 kwietnia dyskutowało  o tym ponad 100 ekspertów z Policji, ABW, BOR, Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, PZPN, spółki Euro 2012 Polska, UEFA, przedstawiciele Komitetów Organizacyjnych Miast Gospodarzy i spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012.

Było to pierwsze spotkanie Eksperckiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Organizacyjnego i Infrastruktury Stadionów Euro 2012, którego koordynatorem jest spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki PL.2012. Zespół działa przy Komitecie ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012.

Zespół został powołany 9 marca uchwałą  Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 po to, żeby utworzyć platformę współpracy dla przedstawicieli wszystkich instytucji, mających wpływ na bezpieczeństwo na stadionie, a także aby w procesie konsultacji dokonać eksperckiej analizy sytuacji na obiektach, zidentyfikować ryzyka i wypracować rekomendacje dla inwestorów, operatorów i zaangażowanych służb.

Takie podejście pozwoli między innymi na szybsze zidentyfikowanie ryzyk, niż w przypadku zastosowania typowej procedury i efektywne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń wszystkich instytucji do wypracowania zunifikowanych rekomendacji. Dodatkową  korzyścią jest wykorzystanie efektu synergii podczas prac grupy, co umożliwi dokonanie oceny bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach, z pełnym wykorzystaniem możliwości zespołu.  Wdrożenie oczekiwanych zasad współpracy wg zarządzania projektowego między instytucjami zaangażowanymi w funkcjonowanie stadionu znacząco ułatwi przyszłe organizowanie imprez masowych i stworzenie jednej platformy do współpracy z UEFA podczas planowania organizacji meczów w trakcie UEFA EURO 2012™. Co bardzo istotne,  zastosowanie dobrych wzorów i najlepszych praktyk nastąpi przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących przepisów i procedur.

– Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych elementów Mistrzostw i priorytet organizacyjny dla spółki PL.2012 oraz partnerów przygotowań. Podczas poniedziałkowego  spotkania omówiliśmy cele postawione naszemu zespołowi przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Euro 2012. Ustaliliśmy podział zadań i obowiązujące procedury – mówi szef zespołu, Wojciech Rokicki, Krajowy Koordynator ds. stadionów PL.2012.  Chcemy wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenia poszczególnych instytucji, mających wpływ na poziom bezpieczeństwa, by jako jeden zespół dokonać eksperckiej analizy na stadionach oraz opracować listę możliwych rekomendacji. Oczywiście, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i procedur – wyjaśnia Wojciech Rokicki.

Całościowy proces przygotowań Polski do Euro 2012 w obszarze bezpieczeństwa koordynowany jest przez Komitet ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. Na jego czele stoi Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adam Rapacki, a jego pełnomocnikiem jest krajowy koordynator ds. bezpieczeństwa w spółce PL.2012, Tadeusz Zygmunt.

Komitet ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 skupia ponad 30 instytucji, które są zaangażowane w zabezpieczenie Turnieju. Wszystkie zadania zostały szczegółowo przeanalizowane i rozpisane. Jednym z najważniejszych osiągnięć w 2010 roku było opracowanie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa, określającej wszystkie obszary, odpowiedzialność oraz zadania poszczególnych zaangażowanych w proces instytucji. Obecnie realizowanych jest ponad 100 projektów i łącznie ponad 3500 zadań w 15 obszarach. Celem realizacji projektów jest zagwarantowanie pełnego poziomu bezpieczeństwo na Euro 2012 przy jednoczesnym zachowaniu unikalnego charakteru wielkiego europejskiego święta piłkarskiego i społecznego.

źródło/autor: PL.2012