Sposoby na biznes odpowiedzialny społecznie

W najbliższych tygodniach ICAN Institute, wydawca Harvard Business Review Polska, zaprasza do uczestnictwa w cyklu czterech szkoleń i konferencji, których tematyka skupi się wokół pojęcia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Podczas spotkań menedżerowie oraz specjaliści z firm doradczych opowiedzą o tym, w jaki sposób firma może stać się odpowiedzialna społecznie oraz jak może podnieść swoją wartość dzięki umiejętnemu kształtowaniu swojego wizerunku wśród konsumentów.

Pierwsze szkolenie pt. „Konsument, który wierzy. Marka, która przekonuje” rozpocznie się już 12 kwietnia. Poprowadzi je Paweł Niziński, osoba z wieloletnim doświadczeniem w marketingu i reklamie, założyciel i partner zarządzający Goodbrand & Company Polska. Wspólnie z uczestnikami szkolenia poszuka on odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. współczesnych trendów konsumenckich. Przedstawi także praktyczne narzędzia, które pomogą sprawnie odbudować lub promować swoją markę.

Na 10 maja zaplanowane jest szkolenie pt. „Zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju”. Poprowadzi je Tomasz Gasiński – prezes Det Norske Veritas Business Assurance Poland. Konsultant i trener zarządzania ryzykiem, który wytłumaczy, dlaczego jest ono tak ważne przy planowaniu i realizacji swoich założeń biznesowych. Dzięki jego wskazówkom uczestnicy szkolenia będą wiedzieli, jak zadbać o stabilność przedsiębiorstwo i sprawić by spełniało standardy firmy odpowiedzialnej społecznie.

Kolejne spotkanie – „CSR w dobie web 2.0 i social media” – zaplanowane na 31 maja, będzie już ściśle dotyczyć problematyki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Poprowadzi je Sebastian Straube, dyrektor zarządzający firmy doradczej Sustainable Br&S. Podczas szkolenia zostanie poruszony temat komunikacji za pośrednictwem nowych mediów. Uczestnicy spotkania poznają korzyści oraz potencjalne zagrożenia płynące z prowadzenia działań CSR np. na portalach społecznościowych czy blogach.

Czwarte szkolenie – „Model tworzenia wartości jako strategiczne podejście do budowy i komunikacji wartości przedsiębiorstw” – zostanie w dużej mierze poświęcone temu, w jaki sposób firma może podnosić swoją wartość dzięki zaangażowaniu się w działalność CSR. Zajęcia poprowadzą: Irena Pichola – doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju w PricewaterHouse Coopers oraz Agata Stafiej-Bartosik – doświadczona specjalistka od CSR.

Dla osób zainteresowanych Harvard Business Review Polska przygotował dodatek specjalny poświęcony zagadnieniu CSR: „Odpowiedzialny Biznes 2010”, który można pobrać na stronie: http://raporty.hbrp.pl/b10c06

Szczegółowe informacje na temat wszystkich szkoleń można znaleźć na stronie Harvard Business Review Polska: www.hbrp.pl/csr2011.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu