Pierwsza rocznica katastrofy pod Smoleńskiem na lotnisku Kętrzyn Wilamowo

O godzinie 8:41 na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbył się Apel Pamięci poświęcony ofiarom katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele okolicznych samorządów, funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji oraz wojska, duchowni i lokalna społeczność.

Apel Pamięci rozpoczął się od 60-cio sekundowego „ryku” syren wozów strażackich. Następnie nastąpiło podniesieni flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego, co nadało uroczystościom wyrazu państwowo – patriotycznego. Dwuszereg funkcjonariuszy Straży Granicznej w kompanii honorowej, poczty sztandarowe, wozy strażackie, orkiestra i wiele osób w skupieniu zapatrzonych w obelisk „Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem” oddała cześć ofiarom katastrofy lotniczej.

Odczytanie listy ofiar katastrofy Smoleńskiej oraz wystąpienie Starosty Kętrzyńskiego Tadeusza Mordasiewicza zakończone zostało salwą kompanii honorowej Straży Granicznej.

Obelisk przedstawiający zardzewiały, „krwawiący”, rozerwany samolot z umieszczonym w symbolicznym  miejscu srebrzystym Orłem – Godłem Narodowym w swym założeniu ma przypominać dramatyczne wydarzenie z 10 kwietnia 2010 roku. Przed pierwszym polskim obeliskiem wartę honorową pełnili funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji i Harcerzy.

Apel Pamięci zakończony został złożeniem kwiatów pod Obeliskiem oraz  wykonaniem utworów patriotycznych.

Uroczystość odbyła się z inicjatywy Starosty Kętrzyńskiego Tadeusza Mordasiewicza oraz Prezesa Aeroklubu Krainy Jezior – Stanisława Tołwińskiego.

źródło/autor: Lotnisko Kętrzyn Wilamowo

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu