ARAKIS.pl ostrzega o zagrożeniach sieciowych

Usługa ARAKIS.pl została stworzona na bazie systemu ARAKIS, opracowanego przez NASK i działający w jego strukturach zespół CERT Polska. Gwarantuje korzystającym z niej firmom dostęp do stale aktualizowanych informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa styku sieci LAN z siecią Internet. Pozwala na tworzenie analiz trendów w zakresie propagacji ataków w polskich sieciach teleinformatycznych. 

ARAKIS to wyspecjalizowane narzędzie analityczne, które doskonale może uzupełnić system wykrywania włamań IDS, opartych o bazę sygnatur już opisanych zagrożeń. Systemy IDS zazwyczaj nie są w stanie sklasyfikować zjawiska, które wykryły i stwierdzić, czy dana anomalia jest w istocie atakiem. System ARAKIS ma znacznie bogatszą funkcjonalność: jego celem jest detekcja i opis nowych zagrożeń sieciowych występujących w Polsce i na świecie.

Firmy korzystające z usługi ARAKIS.pl mogą aktywnie chronić się przed ewentualnymi atakami z zewnątrz, włączając w to ataki typu zero-day oraz APT (Advanced Persistent Threat). Dzięki stale aktualizowanym graficznym raportom mają dostęp do wiedzy dotyczącej stanu bezpieczeństwa styku własnej infrastruktury z siecią Internet.

Architektura usługi ARAKIS.pl opiera się na Sondach, rozmieszczonych w sieciach teleinformatycznych użytkowników oraz module Centrum, odpowiadającym za korelację i klasyfikację incydentów i graficzną prezentację wyników. Sonda systemu ARAKIS.pl połączona jest z systemem alarmowania, co umożliwia nie tylko wczesne wykrycie zagrożenia, lecz również szybkie poinformowanie o nim administratorów.

Usługa ARAKIS.pl świadczona jest w modelu zarządzanych usług bezpieczeństwa MSS (Managed Security Services). Polega na dzierżawie sondy ARAKIS.pl wraz z logicznie wydzielonym profilem w module Centrum, który utrzymywany jest całodobowo przez inżynierów w infrastrukturze NASK. Dzięki takiemu podejściu klienci otrzymują innowacyjny system wczesnego ostrzegania o atakach sieciowych, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych.

ARAKIS.pl jest rozwiązaniem dla firm, które opierają swój biznes na działalności w Internecie i które chcą analizować trendy związane z propagacją ataków internetowych w Polsce. Korzystają z niej także korporacje posiadające rozbudowaną infrastrukturę teleinformatyczną – a w szczególności posiadające serwery usług publicznych narażone na ataki z zewnątrz.

źródło/autor: NASK

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu