Przejdź do treści

Spółka Money Makers S.A. otrzymała zezwolenie KNF na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

5 kwietnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na świadczenie przez firmę Money Makers S.A. usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Uzyskanie kolejnego zezwolenia stanowi ważny etap w rozwoju spółki Money Makers, zwiększając skalę i możliwości prowadzenia przez nią działalności.

– Zezwolenie przyznane przez Komisję Nadzoru Finansowego zwiększa możliwości naszego rozwoju. Money Makers to unikalny, wypracowany przez nas model biznesowy – mówi Marc van der Ploeg, Partner Zarządzający Money Makers.

W lutym 2011 roku Money Makers wprowadziła na rynek usługę zarządzania aktywami dla klientów indywidualnych dysponujących kwotą od 40 000 zł. Tak przystępny próg wejścia wyróżnia spółkę na rynku, a także około 30-krotnie poszerza grupę osób, dla których dostępne jest profesjonalne zarządzanie inwestycjami, czyli asset management.

Wypracowany przez Money Makers model współpracy z klientem oparty jest na pełnej transparentności. Firma jest niezależna od innych podmiotów działających na rynku. Gwarantuje to klientom, że ich interes będzie przez Money Makers zawsze stawiany na pierwszym miejscu.

Pełną przejrzystość zapewnia klientowi ponadto stały dostęp do szczegółowych informacji o tym, w co inwestowane są jego środki. Unikalne internetowe konto inwestycyjne umożliwia bieżące śledzenie składu portfela, z uwzględnieniem podziału środków pomiędzy inwestycje w poszczególne aktywa – akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe.

– Na rynku wyróżnia nas m.in. niski próg wejścia, transparentność opłat, niezależność od  dostawców, a także innowacyjny model obsługi klienta przez Internet  –  mówi Michał Szymański, Partner Zarządzający Money Makers.

Money Makers S.A. jest domem maklerskim, który w listopadzie 2010 roku uzyskał licencję w zakresie zarządzania portfelem instrumentów finansowych i rozpoczął działalność operacyjną.

Money Makers jest firmą założoną przez pięciu partnerów zarządzających: Marca van der Ploeg (m.in. były prezes ING Nationale-Nederlanden w Polsce), Jarosława Jamkę (m.in. były wiceprezes i dyrektor finansowy ING PTE), Michała Szymańskiego (poprzednio m.in. prezes Aviva PTE) oraz Krzysztofa Szypułę i Andrzeja Płachtę.

Podstawowe informacje:

– Money Makers oferuje innowacyjną usługę na rynku, zarządzanie portfelem dla osób dysponujących kwotą od 40 tys. PLN. Szacowana grupa docelowa wynosi 1,2 – 1,5 mln osób.

– Money Makers działa wyłącznie w interesie klienta – opłaty i prowizje są transparentne, a firma jest niezależna finansowo od dystrybutorów i dostawców.

– Money Makers oferuje klientom unikalny model obsługi: poprzez Internet oraz wideorozmowę z konsultantem inwestycyjnym, a konto inwestycyjne dostępne 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu umożliwia bieżące śledzenie szczegółowych informacji na temat składu portfela. Klient ma także możliwość skorzystania z bardziej tradycyjnej formy kontaktu.