Przejdź do treści

Bank Handlowy w WIG20

We wtorek, 5 kwietnia, po zamknięciu sesji Citi Handlowy dołączył do składu WIG20, czyli głównego indeksu warszawskiej giełdy. Bank stał się tym samym jednym z pięciu banków w gronie największych i najbardziej płynnych spółek warszawskiego parkietu. O włączeniu do WIG20 zdecydowała GPW na podstawie wyliczeń i list rankingowych. 

Włączenie akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A. do indeksu WIG 20 to ważny moment w historii spółki. O wejściu banku do WIG20 zadecydowały m.in. konsekwentnie realizowana strategia (na lata 2010-2012) oraz polityka dywidendowa, która od lat pozytywnie wyróżnia bank spośród bankowych konkurentów. Efekty tych działań przez ostanie półtora roku systematycznie odnotowywali inwestorzy i analitycy, co bezpośrednio przekładało się na wzrost kapitalizacji spółki.

Awans do grona WIG20 to potwierdzenie naszej pozycji, ale równocześnie wyzwanie. Uczestnictwo w tym indeksie przynosi większą rozpoznawalność marki i zainteresowanie naszymi akcjami – wczoraj cena akcji Banku wzrosła do najwyższego od trzech lat poziomu. Nie można jednak zapomnieć, że to także zobowiązanie do najwyższego poziomu polityki informacyjnej. Jestem pewna, że nasi akcjonariusze odczują, że będziemy chcieli komunikować się z rynkiem w jeszcze bardzie otwarty i przejrzysty sposób – powiedziała Katarzyna Otko-Dąbrowska, dyrektor zespołu projektów strategicznych i relacji inwestorskich Citi Handlowy.

Od stycznia 2010 roku Citi Handlowy realizuje nową strategię opartą na fundamentach zaufanie -jakość- innowacje- efektywność. Realizacja tej strategii przyniosła wymierne efekty i już w 2010 roku bank poprawił wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe. Zysk netto W 2010 roku wyniósł 755 mln zł. Rentowność kapitału własnego mierzona wskaźnikiem ROE wzrosła o 3,8 p. proc. względem wyniku z 2009 roku i wyniosła na koniec 2010 roku 12,8 proc. Koszty Citi Handlowy pozostają pod kontrolą. Mimo stworzenia nowych miejsc pracy w Banku oraz rozwoju sieci punktów kontaktu z bankiem, wskaźnik kosztów do dochodów utrzymał się na bardzo dobrym poziomie 54%.

W marcu Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za 2010 rok i przedłożyła ją Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Zarząd Banku zaproponował przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 747 372 912,00 zł, czyli 99,9 % zysku netto i wyznaczył termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 czerwca 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2011 roku.

źródło/autor: Citi Handlowy