Nokia Siemens Networks rozszerza swoje działania w sektorze energetycznym

Nokia Siemens Networks jeden z największych dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej wprowadził do swojej oferty rozwiązania umożliwiające budowę inteligentnych sieci energetycznych tzw. Smart Gridów.

Gospodarki państw europejskich przygotowują się do modernizacji starzejącej się infrastruktury energetycznej. Planowane zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia strat w przesyle energii i w efekcie do jej inteligentniejszego wykorzystania. Odpowiedzią Nokia Siemens Networks na ten trend jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających powstanie sieci o elastycznej, „myślącej” infrastrukturze czyli Smart Gridu. Umożliwia ona przekierowanie energii tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Inteligentna sieć analizuje, jak funkcjonuje cały system elektroenergetyczny – w generatorach, na liniach przesyłowych i użytkowników końcowych. Równocześnie odbywa się kontrola systemu celem zapewnienia czystej energii elektrycznej w sposób ekonomicznie wydajny.

„Unia Europejska wprowadziła określone standardy dotyczące rynku energetycznego, którym musimy sprostać. Dotychczasowe rozwiązania powodują nieefektywne zarządzanie wytwarzanej energii.” – mówi dr Radomir Grucza, prezes Nokia Siemens Networks. „Smart Grid pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału zakładów energetycznych.” – kończy dr Radomir Grucza.

Korzyść z Smart Grid dla zakładów energetycznych

Smart Grid umożliwia zakładom energetycznym prognozowanie czasu szczytowego zapotrzebowania na energię i zredukowanie lub wyłączenie sprzętu mniej istotnego, aby obniżyć moc szczytową. Co bardzo ważne inteligentna sieć zmniejsza ilość przerw w zasilaniu, np. po zerwaniu linii elektrycznej Smart Grid „przekieruje” energię, podczas gdy jej uszkodzone części są w tym czasie naprawiane.

Korzyści z Smart Grid dla konsumentów

Zakład energetyczny wysyła sygnał na temat cen energii do konsumentów za pomocą inteligentnego opomiarowania. Dzięki temu klienci są w stanie dokonać lepszego wyboru, kiedy i jak korzystać z energii elektrycznej. Dodatkowo będą mogli grzać wodę w nocy, używać sprzętu AGD poza godzinami szczytu lub naładować akumulator pojazdu elektrycznego w czasie, gdy sieć nie jest mocno obciążona. Co ważne inteligentne sieci są w stanie samodzielnie dokonywać podobnych wyborów.

Inteligentny licznik – pierwszy krok do Smart Gridu

Jedną ze składowych systemu inteligentnych sieci są tzw. inteligentne liczniki, które mierzą stopień zużycia energii elektrycznej i przekazują tę informację zarówno do zakładu energetycznego jak i do klienta. Umożliwiają wysłanie z zakładu do klienta informacji na temat aktualnej ceny impulsu energii elektrycznej, czy przyznanie rabatu klientowi w zamian za czasowe zmniejszenie jej zużycia.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu