Przejdź do treści

Największa konferencja outsourcingowa już w czerwcu w Warszawie

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), wiodąca organizacja sektora nowoczesnych usług biznesowych, rozpoczął współpracę z Roadshow Polska, jednym z czołowych organizatorów konferencji biznesowych. 17 czerwca br. w hotelu Westin w Warszawie odbędzie się wspólna konferencja Roadshow i ABSL poświęcona aktualnym trendom i kierunkom rozwoju sektora w Polsce. Będzie to największe wydarzenie outsourcingowe w kraju, skupiające przedstawicieli biznesu, rządu i mediów.

17 czerwca br. w hotelu Westin w Warszawie odbędzie się VI Forum Outsourcingu organizowane przez Roadshow Polska. Wydarzenie będzie połączone z II Konferencją Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL). Patronat merytoryczny nad wspólnym projektem Roadshow i ABSL obejmie Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Krajową Izbą Gospodarczą (KIG). Jest to pierwszy tak duży projekt w branży outsourcingu realizowany przez dwie wiodące organizacje, podejmujące działania na rzecz rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Roadshow Polska jest czołowym organizatorem konferencji promujących Polskę w międzynarodowym środowisku inwestorów zagranicznych. Jednym z flagowych i cyklicznych projektów Roadshow Polska jest Forum Outsourcingu, czyli spotkania branży outsourcingowej, podsumowujące najnowsze trendy i kierunki rozwoju polskiego rynku outsourcingu oraz promującej Polskę jako destynację dla inwestycji BPO.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) jest największą organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w kraju. ABSL powstał w 2009 r. z inicjatywy takich firm jak, m.in. Hewlett-Packard, Capgemini, IBM, Infosys, Thomson Reuters, UBS i wielu innych. Dziś zrzesza ponad 40 Członków. Misją Związku jest wspieranie rozwoju sektora w Polsce poprzez intensywną współpracę wewnątrz branży oraz angażowanie władz i grup interesu. ABSL jest autorem raportów i analiz dotyczących sektora, a także organizatorem konferencji poświęconych m.in. atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

– Zarówno wydarzenia organizowane przez Roadshow Polska, jak i nasze coroczne konferencje cieszą się dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu, rządu i mediów. Jestem pewny, że dzięki połączeniu sił tegoroczne wydarzenie przyciągnie jeszcze więcej gości i na stałe zaznaczy się na kalendarzowej mapie najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce – mówi Krystian Bestry, Wiceprezes ABSL.

Zdaniem Evy Aboo, Prezes Roadshow Polska, połączenie doświadczenia Roadshow i ABSL sprawi, że będzie to największe wydarzenie branżowe w kraju, które ma szanse przyciągnąć gości z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Myślą przewodnią konferencji będzie pozycja Polski na globalnej mapie usług biznesowych. I kwartał 2011 r., który zapoczątkował intensywne przetasowania biznesowe na świecie, skłonił czołowych przedstawicieli outsourcingu w Polsce i regionie do dyskusji na temat tendencji i perspektyw rozwoju naszego kraju jako destynacji dla centrów offshoringowych. Na skutek zamieszek w Północnej Afryce, kataklizmu w Japonii i rosnącej przestępczości w Meksyku wielu inwestorów musiało przenieść swoje procesy biznesowe do bardziej bezpiecznych lokalizacji. Naturalnymi kierunkami migracji biznesu stają się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska.

Podczas konferencji zostanie opublikowany najnowszy raport ABSL na temat rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie to kolejne kompleksowe opracowanie autorstwa ABSL, uwzględniające między innymi wielkość rynku, skalę zatrudnienia, rodzaje obsługiwanych procesów, główne ośrodki, w których lokalizowane są centra usług. Badanie obejmuje centra outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra usług wspólnych (Shared Services Centers, SSC), jak i centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D).  W tym roku po raz pierwszy analizą objęto oprócz Polski również inne kraje regionu oraz centra ITO i R&D.

źródło/autor: ABSL