Europejski Fundusz Leasingowy pomaga w uzyskaniu unijnych dotacji na sprzęt IT

Znaczne ułatwienia czekają na firmy, które w tym roku zdecydują się współfinansować unijne projekty za pomocą leasingu. Skorzystają na korzystnym sposobie rozliczania leasingu w unijnych projektach. Muszą się jednak spieszyć.

W tym roku ruszają najprawdopodobniej ostatnie rundy naboru wniosków od przedsiębiorców o unijne dofinansowanie projektów związanych z ich działalnością w e-usługach (Działanie 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) oraz na projekty dotyczące m.in. wdrażania nowoczesnych systemów informatycznych (Działanie 8.2.). Aktualnie, 4 kwietnia ruszył nabór do konkursu na wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B (kolejny rozpocznie się 19 września), a najbliższy konkurs na wsparcie gospodarki elektronicznej zostanie ogłoszony 18 kwietnia br.

Dzięki tym unijnym programom przedsiębiorcy mają szansę wymienić bądź zmodernizować swój sprzęt IT, jak również wprowadzić nowe technologie, by nadążyć za konkurencją. – Często przeszkodą w skorzystaniu z dotacji unijnych jest brak finansowania. Wtedy z pomocą przedsiębiorcom przychodzi leasing, który umożliwia finansowanie projektów IT bez konieczności uszczuplania środków własnych danego przedsiębiorstwa – wyjaśnia Arkadiusz Ziółkowski, menedżer rynku nowoczesnych technologii w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się współfinansować projekt leasingiem, otrzymuje od EFL promesę stanowiącą dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości faktyczną gwarancję posiadania środków niezbędnych do przeprowadzenia projektu. Ponadto, w tym roku firma, która będzie posiłkować się leasingiem, może liczyć na to, że część projektu finansowana leasingiem jednorazowo trafi na jej konto po załączeniu do wniosku o refundację faktury zakupowej wystawionej na leasingodawcę oraz upoważnienia. – To znaczne ułatwienie, bo dotychczas przedsiębiorca musiał regularnie występować o kolejne transze po zapłaceniu raty leasingowej. Dzięki zmianom w sposobie rozliczenia, leasing staje się najbardziej efektywnym narzędziem finansowania projektów unijnych – podkreśla Arkadiusz Ziółkowski.

Według niego, o przewadze leasingu nad kredytem bankowym w przypadku unijnych dotacji decydują również łatwiejsze procedury i mniejsza ilość formalności do spełnienia oraz korzyści podatkowe, które wiążą się z leasingiem. Zarówno wpłatę początkową, jak również raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, obniżając tym samym zobowiązania podatkowe.

Szczegółowe informacje na temat unijnych dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz harmonogram i zasady składania wniosków można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://poig.parp.gov.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu