Monday PR dla BOSSG

Agencja Monday PR realizuje kampanię wprowadzającą na rynek nową technologię chemicznego niszczenia nośników danych LiquiDATA firmy BOSSG. Współpraca obejmuje doradztwo strategiczne w zakresie wizerunku, Media Relations i Public Affairs. 

Do zadań agencji należy przygotowanie strategii wizerunkowej, doradztwo komunikacyjne, kształtowanie relacji z mediami oraz koordynacja działań skierowanych do wybranych grup docelowych. LiquiDATA jest pierwszą na świecie technologią chemicznego utylizowania cyfrowych nośników danych dostępną w ramach Mobilnego Centrum Utylizacji Danych.

Agencja Monday PR została wybrana w drodze konkursu ofert. Umowa ma charakter projektowy.

Z ramienia Monday PR za współpracę z klientem odpowiada zespół, w skład którego wchodzą: Magdalena Skarżyńska, Marianna Hoszowska i Eliza Łapka.

BOSSG Technology Research Corporation opracowuje i wprowadza na polski i światowy rynek innowacyjne technologie. Szczególny nacisk spółka kładzie na wspieranie zaawansowanych rozwiązań proekologicznych. Firma zapewnia wybranym projektom wsparcie doradcze, administracyjne oraz pomaga w pozyskaniu odpowiednich form finansowania innowacji. W kolejnych etapach projektów spółka pomaga w komercjalizacji oraz promocji wspieranych rozwiązań. BOSSG Technology Research Corporation jest częścią Grupy BOSSG świadczącej usługi doradczo-outsourcingowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu