Manpower obserwuje wzrost mobilności zawodowej Polaków

1 maja 2011 r. nie należy spodziewać się exodusu Polaków do Niemiec i Austrii. Zniesienie kolejnych barier swobodnego przepływu pracowników to krok na drodze do kształtowania globalnego rynku pracy.

Za miesiąc polscy pracownicy staną się pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy w Austrii i Niemczech. Zniesione zostaną dotychczasowe ograniczenia w podejmowaniu pracy. Dla tamtejszych gospodarek jest to szansa na pozyskanie niezbędnych specjalistów, z kolei przed polskimi pracownikami otwierają się nowe możliwości znalezienia zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

„Liczba zleceń rekrutacyjnych jakie otrzymujemy z zagranicy zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2010, szacujemy, że zainteresowanie polskimi pracownikami wzrosło 3-krotnie. Z naszej perspektywy główne kierunki wyjazdu Polaków do pracy to Niemcy, Belgia, Austria, Szwecja i Norwegia” mówi Leszek Kurycyn, Dyrektor Operacyjny Manpower Professional firmy z grupy ManpowerGroup, specjalizującej się m.in. w projektach międzynarodowych. „Otrzymujemy też maile od osób, które pytają nas o możliwości pracy za granicą. Z aplikacji tych wyraźnie widać, że wzrosła świadomość polskiego kandydata, większość dobrze wie, w jakim kraju chciałaby pracować. Jest to efekt lat przynależności do Unii Europejskiej i zwiększenia ogólnej mobilności Polaków – dodaje Leszek Kurycyn.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony kandydatów Manpower Professional rozwija program „Borderless Talent Solutions”. Jego elementem jest portal prowadzony w języku angielskim, który pozwala łatwo wyszukać oferty pracy w wybranych krajach oraz specjalnościach, a także umożliwia bezpośrednią aplikację.

Jednak według Manpower całkowite otwarcie zachodniego rynku pracy 1 maja br. nie zapoczątkuje masowego exodusu pracowników, porównywalnego z wyjazdami w 2004 i 2005 r. Dotychczas było już możliwe podejmowanie pracy przez Polaków w Niemczech m.in. na podstawie umowy o dzieło, czy w formie własnej działalności gospodarczej. Wiele osób znających język niemiecki i zdecydowanych na pracę za zachodnią granicą już skorzystało z tych możliwości. Nie można jednak ignorować informacji, że w najbliższych miesiącach z kraju wyjedzie istotna grupa pracowników, ponieważ będzie to miało wpływ to na polski rynek pracy.

„Emigracja po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej stymulowana była przez inne czynniki: wyjeżdżały w większości absolwenci wyższych uczelni oraz osoby bezrobotne posługujące się językiem angielskim co najmniej w stopniu podstawowym. Obecnie niemieccy pracodawcy bardzo potrzebują ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, którzy uzupełnią niedobory na tamtejszym rynku pracy. Gotowi są zapewnić przyjezdnym pracownikom mieszkanie, kursy językowe, a do obsługi takich projektów wynajmują profesjonalne firmy” podkreśla Leszek Kurycyn.

Obecnie Manpower Professional prowadzi około 70 projektów rekrutacyjnych na potrzeby pracodawców z Niemiec i Austrii. Przede wszystkim poszukiwana jest kadra inżynierska różnych specjalizacji, niedobór takich specjalistów odczuwa szczególnie rynek niemiecki. Duże zapotrzebowanie zgłasza też branża transportowa i automotive. Z kolei zapytania napływające z Austrii dotyczą najczęściej sektora IT. Poszukiwani są też pracownicy z mniej popularnych dotychczas obszarów, jak sektor energii odnawialnej lub konstruktorzy-projektanci w obszarze inżynierii.

Przeprowadzone w 2010 r. badanie „Niedobór talentów” wskazuje, że trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów zgłasza jeden na trzech pracodawców w Niemczech i w Austrii (odpowiednio 29% oraz 35%). Największy problem firmy w obu krajach mają z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Z badania wynika, że w krajach tych odczuwalny jest też niedobór lekarzy, pracowników działów IT, kierowców oraz techników. Zgłoszenia otrzymywane przez konsultantów Manpower Professional potwierdzają też rosnące zapotrzebowanie na personel medyczny, głównie pielęgniarki, a także opiekunów osób starszych.

Podstawowym kryterium przy poszukiwaniu kandydatów do pracy w Niemczech jest znajomość języka niemieckiego. Chcąc podnieść swoją atrakcyjność w oczach niemieckiego pracodawcy, warto nie tylko nauczyć się języka, ale też móc potwierdzić poziom jego znajomości odpowiednimi certyfikatami. Szczególnie w rekrutacji pracowników medycznych wyzwanie stanowi dotarcie do właściwych kandydatów, którzy gotowi są wyjechać za granicę, a jednoczenie posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomami oraz posługują się językiem niemieckim. Manpower Professional wraz z Right Management, spółką z grupy ManpowerGroup pracują nad projektem, który pozwoli zidentyfikować takich kandydatów. Dodatkowo firma Right Management współpracuje z niemieckimi klinikami w zakresie programów adaptacyjnych, które potencjalnym pracownikom medycznym nie mówiącym po niemiecku umożliwią szybkie opanowanie tego języka.

„Pobyt i nauka niemieckiego w Niemczech bardzo pozytywnie wpływa na proces asymilacji w nowym otoczeniu, dzięki temu pracownik łatwiej buduje więź z nowym krajem i jego kulturą” zauważa Leszek Kurycyn i dodaje „Jednocześnie obserwujemy, że na globalnym rynku pracy coraz więcej firm ‘przeorganizowuje’ się na język angielski, czyniąc go podstawowym językiem pracy, a tym samym nie wymaga od kandydatów znajomości języka danego kraju. W przypadku rekrutacji z Polski taką elastyczność wykazują przede wszystkim firmy z krajów skandynawskich.”

Rosnąca mobilność polskich pracowników jest zjawiskiem wpisującym się w ogólnoświatowe tendencje uelastyczniania rynku pracy. W myśl ogłoszonej w styczniu 2011 r. przez Prezesa grupy ManpowerGroup Ery Człowieka otwarte granice i wzmożona migracja pracowników to element nowej rzeczywistości, w której pracownik będzie mieć coraz większy wpływ na to gdzie i jak pracuje, a przedsiębiorstwa będą coraz bardziej poszerzać zakres poszukiwania kandydatów poza okolice kraju, w którym działają.

Pełne otwarcie niemieckiego i austriackiego rynku pracy to także moment, w którym polskie firmy stawiają sobie pytanie jak skutecznie przyciągać właściwych pracowników i zatrzymać talent w organizacji. To jedno z podstawowych wyzwań Ery Człowieka. W odpowiedzi na nią pracodawcy powinni przeanalizować i dostosować wewnętrzne systemy organizacyjne i politykę personalną, tak by skuteczniej wspierały rozpoznawanie i rozwijanie potencjału pracowników.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu