LUG S.A. prognozuje ponad 3 mln zysku netto w 2011 r.

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – przedstawił prognozę wyników finansowych na 2011 rok. Prognoza sporządzona zgodnie z MSSF/MSR zakłada osiągnięcie 89,7 mln zł przychodów i 3,06 mln zł zysku netto. W 2010 roku LUG S.A. zanotował 78,8 mln zł przychodów i 1,76 mln zł zysku netto (zgodnie z MSSF/MSR).

Obecnie LUG S.A. kończy prace nad prospektem emisyjnym w związku z przejściem na rynek główny GPW. Złożenie prospektu do KNF zaplanowano do 31 marca br. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji.

-„W 2011 roku spodziewamy się blisko 75% wzrostu rentowności w porównaniu do roku 2010. Tak istotna poprawa to w znacznej mierze efekt naszej dynamicznej ekspansji na rynku krajowym i zagranicznych oraz wielu nowych innowacyjnych produktów w portfolio, dzięki którym możemy teraz czerpać duże korzyści z ożywienia w branży. Nie bez znaczenia były także działania optymalizacyjne podjęte w okresie największego kryzysu, które pozwoliły na redukcję kosztów w wielu obszarach działalności operacyjnej. Pierwsze efekty tych procesów były już widoczne na poziomie zysku netto za 2010 rok, który wyniósł 1,76 mln zł w porównaniu do -1,5 mln zł straty w roku 2009. W tym roku prognozujemy już ponad 3 mln zł zysku netto, przy czym jest to założenie dość konserwatywne.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

 

Wybrane dane finansowe
Grupy Kapitałowej LUG S.A.
zgodne z MSSF/MSR (PLN)
2011 PLN (PROGNOZA) 2010 PLN 2009 PLN
Przychody ze sprzedaży 89,7 mln 78,0 mln 57,2 mln
EBITDA 7 179 tys. 5 289 tys. 1 454 tys.
Zysk (strata) netto 3 062 tys. 1 761 tys. -1 501 tys.

„W 2011 roku planujemy osiągnięcie 89,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 15% więcej niż w roku 2010. Przy czym warto zauważyć, że cały czas zmienia się także struktura naszych przychodów na korzyść ekskluzywnych produktów, których sprzedaż pozwala na osiąganie istotnie wyższych marż.” – dodaje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Niedawno LUG S.A. poinformował o planach zwiększenia udziału eksportu w przychodach w 2011 r. do ponad 50%. Ponadto LUG S.A. będzie dążyć do wzmocnienia swojej pozycji na rynkach krajów Europy Zachodniej oraz Bliskiego Wschodu, gdzie jej produkty są już znane. W tym roku Spółka planuje ekspansję geograficzną poprzez wejście na rynek australijski oraz południowoamerykański. Oferta dla firmy została rozszerzona o nowoczesne systemy oświetlenia LED wraz z oprogramowaniem LUG MASTER LED opartym na standardzie DMX oraz o nowoczesne oprawy z linii White Concept. Ponadto Emitent zwyciężył w Konkursie na Najlepsze Stoisko Targowe Targów ŚWIATŁO 2011, ELEKTROTECHNIKA 2011, CENERG 2011, natomiast oprawa PROXIMA otrzymała II nagrodę Targów ŚWIATŁO 2011.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu