Ferro coraz bliżej finalizacji przejęcia Novaservis

Spółka FERRO, drugi największy gracz na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, opublikowała dziś cenę emisyjną akcji oraz ostateczną liczbę oferowanych akcji jaka zostanie wyemitowana w następstwie oferty prywatnej prowadzonej w związku z nabyciem czeskiej spółki NOVASERVIS.

Cenę emisyjną akcji ustalono na 8,5 zł za akcję, a ostateczna liczba oferowanych akcji na 10 479 166 akcji. Jednocześnie 30 marca 2011 r., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów w ramach oferty prywatnej obligacji, Zarząd dokonał wstępnego przydziału 45 000 obligacji na rzecz inwestorów. Przewidywane wpływy Spółki z emisji akcji i obligacji wyniosą, odpowiednio, 89,1 mln zł i 45,0 mln zł.

28 marca tego roku ZQS Czech, s.r.o. (spółka specjalnego przeznaczenia utworzona i działająca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100% kontrolowana przez FERRO) zawarła z Komerční banka, a.s. umowę kredytu terminowego, zgodnie z którą Komerční banka, a.s. zobowiązał się udzielić ZQS Czech, s.r.o. kredytu terminowego w wysokości do 120 mln CZK (ok. 19,56 mln zł1), który zostanie przeznaczony na sfinansowanie części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS.

Ponadto, w dniu 28 marca 2011 r. NOVASERVIS zawarła z Komerční banka umowę kredytową, na podstawie której Komerční banka zobowiązała się udzielić NOVASERVIS kredytu terminowego w wysokości do 370 mln CZK (ok. 60,31 mln złBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania) przeznaczonego na refinansowanie zadłużenia wynikającego z wcześniej zawartych umów kredytowych oraz kredytu odnawialnego w wysokości do 80 mln CZK (ok. 13 mln złBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania) przeznaczonego na finansowanie kapitału obrotowego NOVASERVIS.

W wyniku transakcji nabycia 100% akcji NOVASERVIS powstanie wiodący podmiot w segmencie techniki sanitarnej i instalacyjnej w regionie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu pro forma Grupy FERRO, z uwzględnieniem NOVASERVIS, wyniosłyby w 2010 r. 268 mln złotych, skonsolidowany zysk EBITDA w ujęciu pro forma 39,5 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto w ujęciu pro forma wyniósł 25,3 mln zł. W 2010 r. łączna sprzedaż Grupy, z uwzględnieniem NOVASERVIS, to ok. 1,5 mln sztuk baterii oraz ponad 8 mln zaworów.

„Przejęcie NOVASERVIS jest bardzo istotnym elementem realizacji naszej strategii rozwoju. Przejmujemy partnera bardzo doświadczonego, który będzie miał duży wpływ na rozwój całej grupy. Dzięki wspólnemu działaniu staniemy się jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej pod względem wielkości sprzedaży baterii. Przejęcie znacznie ułatwi nam również ekspansję w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, np. w Rumunii, gdzie obie spółki włożyły dotychczas niezależnie sporo wysiłku przygotowując się do wejścia na ten perspektywiczny rynek. Jestem przekonana, że FERRO i NOVASERVIS będą kontynuowały dynamiczny rozwój istotnie zwiększając skalę działalności, prowadząc działania ukierunkowanie na sprzedaż produktów komplementarnych (cross-selling), rozszerzając działalność operacyjną na nowe rynki i jednocześnie podnosząc rentowność całej Grupy FERRO” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu