QlikView „leczy” pacjentów i finanse szpitala

W 2007 w Szpitalu Uniwersyteckim w Cambridge przeprowadzono wdrożenie oprogramowania QlikView. Po upływie czterech lat odnotowano ponad 25% oszczędności w zarządzaniu szpitalem, jednocześnie poprawiając wyniki leczenia.

Fundusz NHS (odpowiednik polskiego NFZ) zaoszczędził równowartość obłożenia 25% łóżek w szpitalu, ograniczył koszty związane ze zmianami w diagnozach oraz ograniczył odpływ wykształconego personelu. Dr Gareth Goodier – prezes szpitala – szacuje, że ​​odmienione podejście do zarządzania powinno zagwarantować oszczędności do 5 mld funtów w ciągu najbliższych pięciu lat. Wdrożeniu towarzyszyły również bezcenne zmiany w kulturze zarządzania szpitalem.

„Działania mające na celu poprawę jakości leczenia i efektywności w zarządzaniu szpitalami są rodzajem walki, w której zarządzający i lekarze nie zawsze stoją po samej stronie. Uważam, że najważniejszą, długoterminową korzyścią nowego modelu Business Intelligence jest łagodzenie tego konfliktu poprzez demokratyzację danych i prezentowanie informacji w łatwy w użyciu sposób, do jakiego przyzwyczaił nas Google.” – mówi Dr Goodier. „Lekarze dysponują obecnie wszystkimi potrzebnymi danymi, a zatem decyzje w sprawie zmian, ulepszeń lub planowanych oszczędności są bardziej przemyślane. Nasze zasoby alokujemy w taki sposób by były jak bardziej dostępne dla pacjentów”.

Dane w rękach użytkowników

W nowym rozwiązaniu lekarze i pielęgniarki na bieżąco wykorzystują informacje monitorując i starają się osiągać lepsze wyniki w trakcie kuracji. W tym samym czasie, dokładnie te same informacje, są używane przez menedżerów i na spotkaniach zarządu.

Szpital w Cambridge podał przykład wykorzystania Business Intelligence w zarządzaniu operacjami zaćmy. W 2007 r. dane od dwunastu, zatrudnionych w szpitalu, chirurgów-okulistów wykazały znaczne różnice w liczbie pacjentów leczonych podczas zabiegów jednodniowych. Liczby te kształtowały się 26% do 95%. Korzystając z QlikView, lekarze po raz pierwszy mogli ustalić, skąd biorą się tak znaczące różnice w przeprowadzeniu tego samego zabiegu.

QlikView poprawia wydajność już istniejącego IT

Oprogramowanie Business Intelligence było także dostarczane do poszczególnych departamentów szpitala by zaspokoić ich konkretne potrzeby. W procesie wdrożenia stworzenie nowych aplikacji zajęło kilka tygodni, a tworzyli je sami pracownicy szpitala. Koszt całego wdrożenia wyniósł ułamek kosztów, z którymi mamy do czynienia w tradycyjnych wdrożeniach Business Intelligence.

„Niektórzy mogą podejrzewać, że w szpitalu uniwersyteckim mamy najnowocześniejszą infrastrukturę IT”, komentuje dr Goodier. „Jest to dalekie od prawdy. Niektóre z elementów infrastruktury sięgają początku lat dziewięćdziesiątych. QlikView analizuje te przestarzałe systemy i przekształca je w najbardziej zaawansowane i jednocześnie najbardziej dostępne usługi informacyjne, jakie kiedykolwiek widziałem.”

Szpital Uniwersytecki w Cambridge używa oprogramowania QlikView w sześciu obszarach:

  • Koszty – analizowane informacji związanych ze stadium choroby, wiekiem pacjenta itp.
  • Informacje finansowe – system finansowy był oparty o rozwiązania Oracle. Sprawozdawczość finansowa została przeniesiona do QlikView, gdy zespół finansistów wypróbował nowe rozwiązanie.
  • Wskaźniki – NHS wymaga rejestracji i ustawicznego raportowania wielu wskaźników. Korzystając z QlikView aktualizacja tych zasobów odbywa się co 8-20 minut.
  • Zadowolenie pacjenta – szpital gromadzi dane dotyczące zadowolenia pacjenta. Powstała baza pozwala na analizę, które z elementów leczenia i pobytu w szpitalu wymagają korekty.
  • Kadry i HR – wcześniej dostęp do informacji kadrowych zajmował pięć dni; przy życiu QlikView dane są dostępne natychmiast.
  • Aktywność a zasoby – przy użyciu QlikView stworzono zrównoważoną kartę wyników dotyczącą aktywności szpitala w stosunku do dostępnych zasobów.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu