Bank Zachodni WBK realizuje unijną inicjatywę JESSICA

29 marca br. Europejski Bank Inwestycyjny podpisał umowę z pierwszym bankiem komercyjnym w Polsce na obsługę finansową programu JESSICA. Bank Zachodni WBK będzie odpowiadać za udzielanie pożyczek i udostępnianie innych zwrotnych rozwiązań finansowych dla projektów rewitalizacyjnych w Szczecinie.

JESSICA to specjalna inicjatywa Unii Europejskiej, która zapewnia finansowanie projektów rewitalizacji miast takich, jak np. adaptacje niewykorzystywanych zabytkowych budynków. Inwestycje mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki lub podmioty działające w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Warunkiem koniecznym jest, aby zrealizowane projekty generowały przychody, a pozyskane pieniądze zostały zwrócone w celu dalszego przekazania ich kolejnym podmiotom. Naszym zadaniem jest ocena opłacalności projektów oraz odpowiedni dobór narzędzia finansowego, które pozwoli na zwrot środków i skierowanie ich na kolejną rewitalizację. Specyfika poszczególnych pomysłów będzie determinować najlepsze rozwiązania. Będziemy udzielać pożyczek, ale też np. poręczeń lub nawet angażować się własnościowo – wyjaśnia Rafał Skowroński. Dzięki inicjatywie JESSICA miasta zyskują ciekawą możliwość finansowania swoich inwestycji na bardzo atrakcyjnych warunkach w stosunku do dostępnych standardowo na rynku komercyjnym.

Bruksela zapowiedziała, że bezzwrotne transfery zarówno dla firm jak i dla samorządów zostaną znacznie ograniczone po 2014 roku. Przejście na efektywniejsze narzędzia zwrotne ma zagwarantować realizację większej ilości ciekawych inwestycji oraz szybsze przeobrażanie krajów członkowskich.

Zachodniopomorskie jest drugim, po wielkopolskim, województwem w kraju, w którym w ramach programu JESSICA wybrano już instytucje udzielające finansowania projektów. Tak zaawansowanych regionów jest w całej Europie tylko kilka. Na terenie woj. zachodniopomorskiego poza Szczecinem środki będą dostępne poprzez BOŚ Bank.

Projekt JESSICA, który zostanie zrealizowany w woj. zachodniopomorskim jest przełomowy. Zmienia schemat dystrybucji środków unijnych z dotacji na instrumenty zwrotne, co zachęci samorządy do inwestowania poprzez zaawansowane rozwiązania finansowe oraz wypromuje wśród nich przedsiębiorczość, co spowoduje, że ich podejście zmieni się z „wydajemy” na „inwestujemy” – mówi Rafał Skowroński, Dyrektor Zarządzający Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W strukturach Banku Zachodniego WBK powstał specjalny zespół dedykowany projektowi. Ze względu na zaawansowanie rozwiązań finansowych dostępnych w programie JESSICA, Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego Banku Zachodniego WBK działa w ramach bankowości inwestycyjnej – mówi Piotr Wiła, członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu. Taka formuła otwiera nas na nowe możliwości strukturyzacji finansowania – podkreśla Piotr Wiła. Za realizację projektu odpowiedzialni są specjaliści doświadczeni w doradztwie kapitałowym dla samorządów.

Następnymi województwami, gdzie program znajdzie się wkrótce na tym etapie realizacji, będą: śląskie, pomorskie i mazowieckie.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu